Aktualności
Życie akademickie
22 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-05-22

Zainaugurowano Ogólnopolską Konferencję Szkół Doktorskich

Realizacja wspólnych projektów i wymiana informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć – to najważniejsze cele Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich, do której przystąpiło już 28 uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich to nowe struktura, która ma na celu wsparcie rozwoju szkół doktorskich. Do jej zadań należy m.in. wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów; wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez szkoły doktorskie; inicjowanie wspólnych projektów skierowanych do doktorantów; występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

W połowie maja odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. Został on powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez władze 28 uczelni i instytutów PAN, które wskazały swoich reprezentantów. Na czele Komitetu stanęła dr hab. Ilona Świątek-Barylska, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Do Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Inicjatywa jest cały czas otwarta i mogą do niej dołączać kolejne jednostki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)