Aktualności
Życie akademickie
12 Stycznia
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego
Opublikowano: 2024-01-12

Zainaugurowano Rok Edukacji Ekonomicznej

W Senacie zainaugurowano obchody Roku Edukacji Ekonomicznej. W uroczystości wziął udział szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.

W tym roku będą miały miejsce ważne dla Polski rocznice: 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie założenia Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, 100-lecie wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. Dla przypomnienia znaczenia tych wydarzeń w historii odradzającego się państwa Senat RP  przyjął uchwałę o ustanowieniu Roku Edukacji Ekonomicznej. Będzie to także okazja do pokazania znaczenia edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie.

Chcemy, aby Rok Edukacji Ekonomicznej był przełomowy, jeśli chodzi o podejście do kształtowania i samo kształtowanie systemu edukacji ekonomicznej. Przed nami wiele wyzwań, również tych związanych z transformacją technologiczną i podążającymi za nią zmianami społecznymi. Kluczowe jest nie tyle wyposażanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w wiedzę ekonomiczną, ale także kształtowanie postaw i kompetencji ekonomicznych. Najmłodsze pokolenia są fundamentem przyszłości, a kompetencje, w które je wyposażymy, będą kształtować ich podejście w dorosłym życiu do finansów, przedsiębiorczości czy innowacyjności. W Roku Edukacji Ekonomicznej będziemy promować już istniejące inicjatywy edukacyjne, a jednocześnie zachęcać do tworzenia zupełnie nowych. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze edukacji ekonomicznej i skutecznie działać na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała podczas inauguracji Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich i członkini Komitetu Programowego REE 2024.

Inicjatywa była możliwa dzięki zaangażowaniu 6 organizacji pozarządowych od lat podejmujących wspólnie z sektorem finansowym działania w celu podniesienia poziomu świadomości związanej z finansami: Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacji GPW, Fundacji Młodej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Rodziny Czepczyńskich. Przedsięwzięcia edukacyjne organizowane w ramach rynku bankowego czy kapitałowego stały się integralną częścią działań mających na celu zniwelowanie luki wiedzy na temat gospodarki, inwestycji i zarządzania finansami osobistymi. W odpowiedzi na te wyzwania rozpoczął się Rok Edukacji Ekonomicznej 2024.

Ekonomia i edukacja ekonomiczna to kluczowe sprawy – doskonale to wiemy – i w przemyśle, i na uczelniach, i w administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest to, by nakłady na naukę wzrastały, by środki były wydawane efektywnie. To jest zadanie dla uczelni, dla kadry ekonomicznej, dla naszych uczonych, którzy przecież wykonują gigantyczną pracę. Nie wszyscy o niej wiemy, bo chyba nie do końca potrafimy chwalić się tym, co w Polsce robimy. Chcę zadeklarować, że połączenie nauki i przemysłu jest dla nas bardzo ważną rzeczą i będziemy w trakcie tego roku starać się zacieśniać współpracę i namawiać przedsiębiorców, by korzystali z mądrości naszych naukowców – wskazał.

Jeden z inicjatorów REE 2024, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, kieruje do środowiska studenckiego takie inicjatywy, jak m.in. Aktywny Student, FinSim Liga Akademicka. Projekty te wchodzą w skład Programu „Bankowcy dla Edukacji” – największego w Europie programu pozaformalnej edukacji finansowej. Jest ważną częścią działań sektora bankowego na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodych Polaków w obszarze finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)