Aktualności
Życie akademickie
20 Maja
Opublikowano: 2020-05-20

Zaprojektują urządzenia dla przemysłu spożywczego

Komputerowa pracownia projektowania bryłowego powstała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzięki niej studenci Wydziału Nauki o Żywności mogą zdobywać dodatkowe umiejętności i certyfikaty. 

Pracownia mieści się w budynku Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej. Na 12 stanowiskach komputerowych, korzystając ze specjalistycznego programu SolidWorks, można uczyć się projektowania urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Oprogramowanie pozwala również na symulację i sprawdzenie, jak będą działać zaprojektowane poszczególne części urządzeń, czy np. nie dochodzi do odkształceń termicznych, co mogłoby skutkować awarią maszyny.

– Z pracowni skorzystają studenci wszystkich kierunków prowadzonych na naszym wydziale, ale głównie inżynierii i przetwórstwa żywności, którzy będą pracować w firmach projektujących urządzenia dla branży spożywczej – wyjaśnia dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia WNoŻ.

Oprócz zajęć objętych tokiem studiów dodatkowo studenci mogą w pracowni odbyć również bezpłatne warsztaty zakończone certyfikatem. Pracownią opiekuje się dr inż. Józef Warechowski (na fot.) z Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej.

– Przeprowadziliśmy już dwie tury warsztatów. Studenci poznali podstawy projektowania części i ich złożeń oraz ich eksploatacji. Zamiast wykonywać poszczególne elementy urządzenia, składać je i sprawdzać, jak działają, mogli testować wszystko wirtualnie. Program automatycznie wykrywa błędy i sam je sygnalizuje. Można od razu wprowadzić korekty bez ponoszenia kosztów – wyjaśnia dr inż. Warechowski.

Program umożliwia też projektowanie i ocenę wizualną opakowań do produktów spożywczych, np. jogurtów lub twarogów. Pozwala również sprawdzić wytrzymałość projektowanych opakowań, jeśli wprowadzi się dane materiału, z którego mają powstać.

– Technika bardzo się rozwija i warto, aby uczelnie przygotowywały absolwentów do radzenia sobie w przemyśle 4.0, o którym coraz więcej się mówi. Do tej pory takie pracownie powstawały głównie na wydziałach nauk technicznych – dodaje dr inż. J. Warechowski.

Z pracowni na Wydziale Nauki o Żywności będą mogli korzystać także studenci Wydziału Nauk Technicznych. Powstała ona dzięki „Programowi Rozwojowemu UWM w Olsztynie”, finansowanemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie on realizowany do końca września 2022 r. Uczelnia uzyskała 33,7 mln zł na staże dla nauczycieli akademickich, warsztaty dla studentów, staże i wizyty studyjne, szkolenia i studia podyplomowe pracowników administracyjnych i na wdrożenie nowych systemów IT.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)