Aktualności
Życie akademickie
14 Marca
Opublikowano: 2022-03-14

Zarządzanie trzecią misją w Uniwersytecie Cyfrowym

Zarządzanie trzecią misją w Uniwersytecie Cyfrowym – to tytuł kolejnego, trzeciego już, podcastu w ramach cyklu, w którym zaproszeni goście przybliżają transformację cyfrową zachodzącą w szkołach wyższych w Polsce i na świecie. Audycje dostępne są na platformach: YouTube i Spotify. 

Cykl podcastów „Uniwersytet Cyfrowy” powstał z inicjatywy PCG Academia. Kolejne odcinki ukazują się co dwa tygodnie. Prowadzący, prof. Łukasz Sułkowski – prezes Zarządu PCG Polska, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wybitnymi liderami uczelni oraz wiodącymi dostawcami IT, dyskutuje o tym, czym tak naprawdę jest uczelnia cyfrowa i na czym polega przywództwo cyfrowe. Analizie poddawane są zmiany, które zaszły w środowisku akademickim w obliczu pandemii – zasadne jest pytanie o ich trwałość i kierunek dalszego rozwoju. Organizatorzy cyklu chcą również sprawdzić, w jaki sposób polskie uczelnie radzą sobie z transformacją cyfrową oraz gdzie widzą największe wyzwania.  

W kolejnym, trzecim już odcinku, rozmowa dotyczyć będzie trzeciej misji uczelni. Do dyskusji zaproszono dr. hab. Marcina Lisa, prorektora ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB. Wśród tematów m.in. formy współpracy z otoczeniem w dobie transformacji cyfrowej, kierunki transformacji cyfrowej w szkolnictwie wyższym oraz porady, jak skutecznie zarządzać transformacją cyfrową. Ze względu na obecną sytuację miedzynarodową część webinaru poświęcona zostanie na omówienie, w jaki sposób środowisko akademickie może pomagać uchodźcom z Ukrainy. Nagranie rozmowy będzie dostępne od 15 marca.

W poprzednich audycjach gośćmi byli: prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, który mówił o kształtowaniu się uniwersytetu cyfrowego, oraz Juan Ramon Alegret, wiceprezes Blackboard na region Europy, który podjął temat e-learningu, kształcenia mieszanego (blended learning) i nowej formy nauczania powstałej w wyniku pandemii – kształcenia hybrydowegoPodcast dostępny jest na platformach: YouTube i Spotify.

MK

Uniwersytet Cyfrowy – 3 1

Dyskusja (0 komentarzy)