Aktualności
Życie akademickie
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

3 lipca rusza nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017 pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów na I rok studiów. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 18 sierpnia.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się młodzi ludzie ze wsi i małych miejscowości osiągający dobre wyniki w nauce, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

W roku akademickim 2017/2018 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 20 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15 000 na I rok studiów. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 milionów zł.

Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program wspiera organizacyjnie Agencja Nieruchomości Rolnych.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Anna Nowak

Dyskusja (0 komentarzy)