Aktualności
Życie akademickie
14 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-14

Zespół ds. podwyżek wynagrodzeń rozwiązany

Brakiem wspólnego komunikatu zakończyły się rozmowy Ministerstwa Edukacji i Nauki, związków zawodowych i instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Resort deklaruje starania, by w tym roku płace wzrosły tak jak w systemie oświaty – o 4,4%.

W połowie grudnia minister Przemysław Czarnek powołał zespół ds. przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. Zasiadali w nim przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obradom przewodniczył wiceszef MEiN Wojciech Murdzek. W ciągu 3,5 miesiąca doszło do trzech spotkań członków zespołu. Jak poinformowała na swoim profilu na Facebooku RSzWiN ZNP wraz z końcem marca zespół został rozwiązany.

Już pierwsze spotkanie, w grudniu, nie zwiastowało niczego dobrego.

Spotkanie było rozczarowujące. Mieliśmy nadzieję na rzeczową i konstruktywną rozmowę w kwestii wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, ale, niestety, zakończyło się bez żadnych decyzji co do ewentualnych podwyżek od 2022 roku – informował wówczas rzecznik KRASP prof. Wiesław Banyś, dodając, że zaproponowano przygotowanie do maja 2022 r. propozycji rozwiązań płacowych, które zostałyby poddane kolejnej dyskusji.

Przełomu nie było też w styczniu. Jak relacjonował Błażej Mądrzycki, rzecznik Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, „ze słów przedstawicieli MEiN można wywnioskować, że co prawda rozumieją argumentację środowiska akademickiego, ale należy przekonać do tego cały rząd, który tworzy budżet państwa”.

W naszym przekonaniu nie do końca jest wola na zwiększenie nakładów na pensje – dodawał.

Kolejne spotkanie również nie przyniosło efektów, wobec czego zespół został rozwiązany bez podpisania wspólnego komunikatu.

Strona społeczna nie zgodziła się z treścią projektu komunikatu przygotowanego przez Ministerstwo, strona rządowa nie odniosła się do wersji projektu komunikatu złożonego przez instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz związki zawodowe – czytamy na profilu RSWiN ZNP.

Związkowcy dodają, że MEiN zadeklarowało starania, by w bieżącym roku nastąpił wzrost wynagrodzeń analogiczny do tego zaproponowanego w systemie oświaty (4,4%). Przypomnijmy, że jednym z postulatów, z jakimi występowały związki zawodowe, był 17-proc. wzrost wynagrodzeń w tym roku. Jeszcze nie wiadomo, jakie dalsze kroki podejmą uczestnicy trwającej od listopada akcji protestacyjnej.

MK

Zagłodzony system nauki 


Dyskusja (0 komentarzy)