Aktualności
Życie akademickie
24 Kwietnia
Źródło: PAN
Opublikowano: 2024-04-24

Zespoły badawcze Instytutów PAN gotowe do współpracy

Gdzie szukać partnera do swojego projektu w ramach programu Horyzont Europa? Z jaką polską jednostką zbudować konsorcjum? W odpowiedzi na te pytania pomoże publikacja przygotowana przez Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

„Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences” to wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ma służyć szerokiemu gronu europejskich badaczy i liderów naukowych zainteresowanych nawiązaniem relacji w ramach Horyzontu Europa.

W dokumencie kierownicy zespołów badawczych z instytutów PAN prezentują swoją specjalistyczną wiedzę, zainteresowania badawcze i potencjalne obszary kooperacji, takie jak: MSCA, infrastruktury badawcze, klastry tematyczne HE czy instrumenty widening lub wspierające innowacje. Broszura zawiera fiszki informacyjne na temat 31 instytutów PAN oraz afiliowanych tam zespołów badawczych zainteresowanych współpracą w największym w historii Unii Europejskiej programie wspierającym badania naukowe i innowacje. Poza przeglądem zakresu ich działalności w publikacji znaleźć można także odniesienia do wcześniej realizowanych przez dane podmioty projektów. Inicjowaniu współpracy sprzyjają podane dane kontaktowe konkretnych zespołów.

Umiędzynarodowienie prowadzonych badań i realizowanych grantów jest jednym z kluczowych priorytetów PAN.

Rolą Polskiej Akademii Nauk naturalnie jest rozwój i upowszechnianie nauki polskiej; jednak w swoich działaniach nie zatrzymujemy się tylko wewnątrz kraju. Akademia wspiera międzynarodową współpracę poprzez wspólne projekty badawcze, konsorcja naukowe czy uczestnictwo w pracach międzypaństwowych organizacji naukowych. Wierzymy, że dzięki takim kooperacjom polska nauka stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku światowym – mówi prof. Mirosława Ostrowska, wiceprezes PAN.

Program ramowy Horyzont Europa Unii Europejskiej, z budżetem w wysokości 95,5 miliardów euro na lata 2021–2027, wspiera i promuje naukę, badania i innowacje w celu zwiększania konkurencyjności przemysłowej oraz rozwijania wiedzy i technologii. W folderze „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences” zaprezentowane zostały poniższe jednostki afiliowane przy wydziałach PAN:

 • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych: Instytut Badań Literackich, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Historii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Nauk Politycznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut of Slawistyki;
 • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt, Instytut Paleobiologii, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych;
 • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Chemii Organicznej, Instytut Geofizyki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Instytut of Oceanologii;
 • Wydział IV Nauk Technicznych: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Instytut Inżynierii Chemicznej, Instytut Podstaw Informatyki, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki;
 • Wydział V Nauk Medycznych: Instytut Farmakologii, Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Marcin Przewloka 24.04.2024 13:55

  Link na dole artykulu powyzej przenosi na strone PolSCA. Jak rozumiem wszystkie aktywnosci i informacje na tej stronie sa nakierowane na wspolprace miedzynarodowa.
  Dlaczego wiec ta strona jest w jezyku polskim? Po co marnowac czas na generowanie strony po polsku?
  Dlaczego w wersji anglojezycznej sa takie kwiatki: "Folder promocyjny – Horizon Europe 22.04.2024. Pobierz" ?

  Jesli polska nauka ma sie stac bardziej miedzynarodowa, powinna byc dostepna dla obcokrajowcow i tutaj obecnosc wyczerpujacych informacji po angielsku jest kluczowa. Czasami wrecz, jak w powyzszym przypadku, informacje po polsku w ogole nie sa przydatne.