Aktualności
Życie akademickie
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Zimowa edycja EUD i AME w 2017 r.

4 września 2017 r. rozpoczęły się zapisy na zajęcia prowadzone w ramach tegorocznej, zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty w ośrodkach w całej Polsce. Na bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej tradycyjnie zapraszani są uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Opiekunowie młodzieży zainteresowanej udziałem w wykładach EUD i AME proszeni są o wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych poprzez strony internetowe www.uniwersytet-dzieciecy.pl i www.gimversity.pl.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, a od września 2009 roku funkcjonuje jako projekt ogólnopolski. Przedsięwzięcie to – podobnie jak program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów: Akademia Młodego Ekonomisty (AME), również istniejąca od 2008 roku – ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci oraz pomoc ich rodzicom w odpowiednim wychowaniu ekonomicznym młodzieży.

Obie te inicjatywy prowadzone są przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi.

Projekty działają w systemie semestralnym, gdzie każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich szkół wyższych oraz ekspertów. W realizacji warsztatów pomagają wolontariusze: studenci kierunków ekonomicznych oraz psychologii, pełniący role opiekunów grup uczniowskich.

Biorący udział w zajęciach młodzi słuchacze EUD i AME otrzymują wpisy do specjalnego indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na spotkaniu. Każdy student obecny na minimum 4 z 6 wykładów w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem.

Rekrutacja na spotkania planowane w ramach bieżącej, zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty trwa od 4  do 17 września 2017 r. Formularze zgłoszeniowe na zajęcia we Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku (tylko EUD) i Łodzi (tylko AME) udostępnione zostały na stronach internetowych projektów http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/ oraz http://www.gimversity.pl/ w dniu rozpoczęcia naboru. W tym roku na wykłady Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego przyjmowani będą uczniowie V i VI klas szkół podstawowych (dzieci w wieku 10-13 lat), a na spotkania Akademii Młodego Ekonomisty młodzież z VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjów (dzieci w wieku 13-16 lat).

Dyskusja (0 komentarzy)