Aktualności
Życie akademickie
05 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-05

Zintegrowane programy nauczania szkół wyższych z korzyścią dla regionów. Nowy konkurs NCBR

W ramach ruszającego konkursu uczelnie otrzymają środki, które pozwolą poprawić ich funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój regionów. Zyskają na tym województwa, na których potrzeby odpowiadać będą programy kształcenia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza konkurs „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Istotnym warunkiem przystąpienia do konkursu jest wymóg, aby zgłoszone działanie wpisywało się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego terenie znajduje się uczelnia.

– Zrównoważona polska gospodarka, do rozwoju, potrzebuje, na poziomie regionalnym silnego zaplecza naukowego. Takiemu wsparciu lokalnych inicjatyw, które w przyszłości przełożą się na skuteczny transfer innowacji z uczelni do gospodarki – od lokalnej do krajowej – służyć ma ogłaszany przez NCBR konkurs – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Jestem przekonany, że regionalne ośrodki akademickie to najlepsza kuźnia pomysłów, które mogą zapewniać zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a dzięki niej – całej gospodarce. Chcemy by konkurs NCBR pomógł takie doskonałe akademickie inicjatywy tworzyć i rozwijać – uzupełnia Gowin.

Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3  z poniższych modułów: moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji, moduł programów stażowych, modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), modułu studiów doktoranckich, moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

– Konkursy, oprócz istotnej wartości dla województw, są również ogromną szansą dla studentów do nabycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w ramach programów stażowych, powiązanych z realizowanymi programami kształcenia. To również szansa na zdobycie pracy zaraz po ukończeniu studiów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne: akademickie lub zawodowe. Projekty powinny trwać od 18 do 48 miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi od 3 do nawet 30 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 15 października 2018 r. Więcej informacji o „Zintegrowanych Programach Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego” dostępne jest na stronie NCBR.

Źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)