Aktualności
Życie akademickie
05 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-05

Zintegrowane Programy Uczelni

357 mln zł dofinansowania – taką sumę otrzyma 10 projektów nagrodzonych w ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. To wynik konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mającego na celu kształcenie dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Dofinansowanie ma zapobiec drenażowi mózgów i przyciągać zarówno młodych pracowników naukowych, jak i studentów, by nie wyjeżdżali, lecz swoją przyszłość zawodową wiązali z krajem. Zintegrowane Programy Uczelni mają służyć m.in. podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni oraz tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich.

Budżet konkursu wynosił początkowo 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych na ten cel środków. Dlatego 10 nagrodzonych projektów otrzyma ponad 357 mln zł dofinansowania. Beneficjentami programu będzie ponad 37 tys. osób: studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie.

Ścieżka III przeznaczona jest dla największych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Czas realizacji dofinansowanych projektów to od 18 do 48 miesięcy.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany jest w oparciu o trzy ścieżki dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Wyniki konkursu w ramach I i II ścieżki, dla uczelni mniejszych, kształcących co najmniej 200 studentów, zostaną ogłoszone w lutym 2018 roku.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)