Aktualności
Życie akademickie
13 Listopada
Fot. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. nadzw. PG
Opublikowano: 2018-11-13

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

W styczniu 2019 roku Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej rozpocznie rekrutację na nową specjalność w ramach studiów II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. Tego typu specjalizacja nie była dotąd realizowana na żadnej polskiej uczelni!

Studenci Zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną poznają zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w obszarach na styku lądu i morza. Zdobędą przy tym interdyscyplinarną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, gospodarowania obszarami portowymi i strukturami portowo-przemysłowymi związanymi z gospodarką morską, a także przyrodniczych podstaw planowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony ekosystemów na styku lądu i morza. Program zajęć obejmuje ponadto metody rozwiązywania konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych w eksploatacji i wykorzystaniu strefy przybrzeżnej oraz współpracę z przedstawicielami wielu branż gospodarki.

– Absolwenci Zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną będą mogli znaleźć pracę w instytucjach rządowych i samorządowych posiadających kompetencje w zakresie planowania przestrzennego, a także w instytucjach związanych z gospodarką morską lub działających w strefie przybrzeżnej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/89/EU podmioty te będą musiały w najbliższych latach wdrożyć zintegrowane zarządzanie obszarami i infrastrukturą przybrzeżną – zaznacza dr inż. arch. Piotr Marczak, prodziekan Wydziału Architektury PG ds. kształcenia i promocji.

Studia na specjalizacji Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną trwać będą trzy semestry. Szczegóły dotyczące specjalizacji oraz rekrutacji znaleźć można na stronach internetowych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej: arch.pg.edu.pl/gospodarka-przestrzenna

Źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)