Aktualności
Życie akademickie
13 Marca
Opublikowano: 2023-03-13

Fizyk dołączył do składu Rady NCN

Fizyk prof. Tomasz Dietl został powołany do składu Rady Narodowego Centrum Nauki. Zastąpił w tym gremium prof. Adama Zająca, który złożył rezygnację.

O zmianie poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W krótkim komunikacie wyjaśniono, że prof. Adam Zając, zasiadający w tym gremium od grudnia 2022 roku, złożył rezygnację, a minister Przemysław Czarnek powołał w jego miejsce, wskazanego przez Zespół identyfikujący, prof. Tomasza Dietla.

Nowy członek Rady związany jest z Instytutem Fizyki PAN (wcześniej także z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), gdzie kieruje Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). To specjalista w dziedzinie fizyki półprzewodników, fizyki niskich temperatur, fizyki magnetyków, spintroniki oraz nanotechnologii. Uznanie zdobył dzięki pionierskim badaniom półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój metod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania nowej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Był laureatem Nagrody Europejskiego Towarzystwa Fizycznego Agilent Europhysics Prize (2005) oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006) za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem. W 2008 r. zdobył ERC Advanced Grant.

Przypomnijmy, że Polskie Towarzystwo Fizyczne pod koniec ubiegłego roku w liście do szefa resortu domagało się podjęcia kroków, które zapewnią obecność w Radzie reprezentanta nauk fizycznych. W 24-osobowym gremium zasiadają obecnie osoby powołane do niego 15 grudnia 2022 roku (ich kadencja potrwa do 2026 roku):

 • dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • dr Diana Dajnowicz-Piesiecka (Uniwersytet w Białymstoku, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Stanisław Karpiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nauki o życiu)
 • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik (Politechnika Śląska, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. W. Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, nauki o życiu)
 • dr hab. Bogusław Przywora (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Piotr Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, nauki o życiu)
 • dr hab. Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

oraz członkowie powołani w 2020 roku (ich kadencja upłynie w 2024 r.):

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski, nauki ścisłe i techniczne)
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic (Politechnika Poznańska, nauki ścisłe i techniczne)
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (Uniwersytet Warszawski, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)
 • prof. dr hab. Robert Hasterok (Uniwersytet Śląski, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, nauki ścisłe i techniczne)
 • prof. dr hab. Anetta Undas (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, nauki o życiu)
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Uniwersytet, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

Obradom Rady NCN przewodniczy prof. Robert Hasterok z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

MK

Kiedy powołanie nowego dyrektora Narodowego Centrum Nauki?

Dyskusja (0 komentarzy)