Aktualności
Życie akademickie
06 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-10-06

Znakomite wyniki jesiennego LEK-u

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki jesiennego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Spośród 8442 przystępujących do niego osób, powiodło się 8282, czyli 98%.

Lekarski Egzamin Końcowy to egzamin państwowy, konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Składa się z 200 pytań testowych (w tej sesji pięć zadań zostało unieważnionych). Każde z nich zawiera pięć odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź zdający otrzymuje jeden punkt. Egzamin mogą zdawać studenci po piątym roku studiów, absolwenci studiów medycznych oraz lekarze już pracujący, aby poprawić wcześniejszy słabszy wynik LEK-u.

W sesji jesiennej do egzaminu przystąpiły w całej Polsce 8442 osoby (o 1256 więcej niż przed rokiem), uzyskując średnio 163,3 pkt. (o 2,2 pkt. mniej niż w 2022). Zdało 8282, czyli… 98%. Maksymalny wynik wyniósł 192 pkt. (Warszawski Uniwersytet Medyczny), a minimalny – 61 pkt. (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Wynik poniżej 56% osiągnęło 160 zdających, co oznacza, że nie przeszli pomyślnie tego testu.

W zbiorczych wynikach, bez podziału na kategorie, miejsca na podium zajęły: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (średni wynik 169 pkt.), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (166,81 pkt.) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (166,2 pkt.).

Wśród zdających, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach, najlepszy okazał się Warszawski Uniwersytet Medyczny (172,92 pkt.) przed Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (172,32 pkt.) i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (169,72 pkt.). Spośród 89 absolwentów uczelni zagranicznych, egzamin zdało 87. Ich średni wynik to 152,71 pkt. Z kolei w grupie 66 absolwentów studiów anglojęzycznych (137,06 pkt.) sukces osiągnęło 57. W sumie egzamin zdało 2655 osób, czyli aż 99%.

Wśród tych, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu prym wiodą absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego (174,33 pkt.), którzy wyprzedzili Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (171,67 pkt.) i Uniwersytet Zielonogórski (168 pkt.). Najgorsze wyniki w tej grupie osiągnęli absolwenci uczelni zagranicznych (150,16 pkt.) oraz anglojęzyczni (135,34 pkt.). Zdało 1165 osób, czyli 96% przystępujących.

Z kolei w gronie lekarzy zdających LEK po raz pierwszy czołówkę tworzą: Uniwersytet Opolski (179 pkt.), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (164,10 pkt.) i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (162,80 pkt.). Tutaj najgorzej wypadli absolwenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (142,33 pkt.) oraz anglojęzyczni (140,23 pkt.). Spośród 1869 zdających powiodło się 1789.

MK

Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2023 r.

 

Dyskusja (0 komentarzy)