Aktualności
Życie akademickie
12 Maja
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-12

Zostań specjalistą od geoenergetyki

Od nowego roku akademickiego Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek na studiach I stopnia – geoenergetykę. Studenci będą się uczyć, jak oceniać potencjał zasobowy ciepła uwięzionego w skałach czy w wodzie oraz o możliwościach wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i termalnej. 

Geoenergetyka jest jednym z nowych kierunków, który kandydaci będą mogli wybrać podczas rozpoczynającej się 16 maja rekrutacji na Politechnikę Wrocławską. Studia będą realizowane na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, w ścisłej współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym. Przyszli inżynierowie będą się uczyć nie tylko o potencjale energetycznym wnętrza Ziemi, ale także w równym stopniu o technologiach przekształcania ciepła ukrytego w warstwach skalnych, parze wodnej czy wodzie na energię elektryczną lub cieplną. Poznają także możliwości wykorzystania infrastruktury górniczej do nowych zadań związanych z produkcją energii.

W naszym regionie mamy wiele dawnych obiektów górniczych i takich, które niedługo przestaną spełniać swoje funkcje. To m.in. szyby czy stare otwory wiertnicze. Będziemy pokazywać młodym ludziom, jak je przekształcać na zakłady geoenergetyczne, i przygotowywać ich do tego, by sami byli w stanie takie procesy projektować – zapowiada prof. Herbert Wirth z WGGiG, jeden z twórców programu nowego kierunku.

Zainteresowanie tą dziedziną energetyki – zdaniem specjalistów – będzie rosło, bo ma ona niewielki ślad węglowy, a jako taka jest wspierana dofinansowaniami na inwestycje przez Unię Europejską.

Studia mają formę modułową, a studenci będą zdobywać wiedzę w formule learning by doing. Oznacza to, że będą pracować nad dwoma dużymi projektami: geologiczno-górniczym oraz geoenergetycznym

W ten sposób będą się uczyć stopniowo nowych zagadnień, zdobywając bardzo konkretne umiejętności i od razu wykorzystywać je w praktyce, pracując nad swoimi projektami – zaznacza Wojciech Kaczan, który także pracował nad programem kierunku.

W programie zaplanowano także wyjazdy studyjne oraz praktyki w istniejących obiektach geotermalnych. Prowadzone są rozmowy w sprawie realizowania wyjazdów zagranicznych (m.in. do Islandii).

Absolwenci geoenergetyki znajdą zatrudnienie m.in. w zakładach geotermalnych, przedsiębiorstwach budowlanych, geologicznych i wiertniczych, a także w organach nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej. Specjalistów w tej dziedzinie już teraz szukają także firmy doradcze i instalacyjne oraz organizacje społeczne.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)