Aktualności
Życie akademickie
21 Października
Fot. Marcin Górka
Opublikowano: 2021-10-21

ZUT zaczyna współpracę z terytorialsami

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, realizacja projektów upowszechniających działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz udział studentów w praktykach w jednostce wojskowej zakłada podpisane 21 października porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Umowę sygnowali: prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz płk Tomasz Borowczyk, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzięki porozumieniu o współpracy studenci inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych, kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu w trakcie trwania studiów.

Umowa wpisuje się w strategię naszego uniwersytetu. Dzięki niej podniesiemy poziom nauczania na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, który kształci kadry przyszłych inżynierów przygotowanych do pracy w jednostkach wojskowych, a także podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów – mówi rektor ZUT.

Deklaracja zakłada między innymi: umożliwienie żołnierzom dostępu do zasobów Biblioteki Głównej ZUT, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, sympozjów z udziałem nauczycieli akademickich ZUT oraz żołnierzy i pracowników 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, doskonalenie programów studiów na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, organizację praktyk.

Myślę, że dajemy studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie niepowtarzalną okazję do zapoznania się ze sprzętem innym niż cywilny. Chcemy w ten sposób zainteresować ich wojskiem, infrastrukturą i technologią jaką dysponujemy oraz zachęcić do wstępowania w szeregi naszej formacji – przyznaje płk Tomasz Borowczyk.

Porozumienie umożliwi także studentom ZUT-u udział w atrakcyjnych zajęciach oraz podniesie ich poziom wiedzy na temat wojsk obrony terytorialnej.

Ta współpraca to nowa jakość dla naszej Brygady i całej formacji. Mamy nadzieję również dla ZUT-u, jednej z czołowych uczelni w regionie. Chcemy współpracować z najlepszymi i od nich się uczyć. Zarówno ZUT, jak i WOT służą naszemu regionowi, choć w nieco odmienny sposób. Czas te siły i możliwości połączyć – dodaje dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Mateusz Lipka, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)