Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 9/1998

[Okładka 9/98]
Wrzesień 9/98
 
Artykuły

 

FELIETON REDAKCYJNY

Długo oczekiwany urlop
- Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Zwycięska runda
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Obniżenie nieakceptowalne
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
System zły i nieefektywny- Krzysztof Pawłowski

Zapowiedzi konferencji naukowych

ŻYCIE AKADEMICKIE

Ekologiczna atomistyka
- rozmowa z prof. J.W. Niewodniczańskim, prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Publikacje i cytaty
- Andrzej K. Wróblewski
Polskie prace naukowe w międzynarodowych bazach danych

Entuzjaści i nieudacznicy
- Halina Bykowska
Entuzjaści odchodzą z uczelni, ich miejsca zajmują nieudacznicy

Logika wyboru
- Ludwik Haligowski
O współpłatności za studia

Student wieczorową porą
- Roman Kaliszan
O zarabianiu na studentach zaocznych i wieczorowych

Coraz więcej
- Czesław Mojsiewicz
Statystyka przyjęć na studia

Agora

Zachować umiar i liczyć
- Anna Jankowska
Propozycja przygotowania kontraktu edukacyjnego

Polemiki

Dowód wartości
- Zygfryd Witkiewicz
Irracjonalny jest system oceny publikacji w Polsce

Czy kosmologia kwantowa potrzebuje teologii?
- Jerzy Lukierski
O ontologii i metafizyce w kosmologii

Replika
- Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Polemika z prof. Lukierskim

Studia za granicą

Dostęp do wiedzy
- Susan Tresman, Kirk Junker
Uniwersytet Otwarty w Wielkiej Brytanii

Czytelnia czasopism

Listy do redakcji

BADANIA NAUKOWE

Upowszechnianie nauki

Pulsary
- Janusz Gil
Badania gwiazd neutronowych

Archiwum Emigracji w Toruniu
- Mirosław A. Supruniuk
O toruńskim zbiorze dokumentów dotyczących polskiego wychodźstwa

Mapa nauki polskiej

Prostowanie kręgosłupa
- Artur Wolski
Klinika Ortopedii AM w Poznaniu

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (35)

Kopernik w Biblioteca Nacional de Mexico II str. okł.

Gwiazdy i meteory

Droga do jasności
- Piotr Kieraciński
Sylwetka Władysława Tatarkiewicza

Rody uczone (25)

Rodzina firmie wierna
- Magdalena Bajer
Rodziny Marchlewskich i Kojów

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Jak daleko do wielkiego świata?
- Paweł Misiak
Sieć może być nieocenionym narzędziem wszelkiej pomocy

Esej

Jedność czy redukcjonizm
- Andrzej Fuliński
O zakusach fizyki wobec innych nauk

Recenzje
Laboratorium Ziemia
Język polski
Pięć największych idei w nauce
Słownik mitologii celtyckiej
Ziemiaństwo wielkopolskie
Książki nadesłane

FELIETONY

Odcinki-docinki
Ciekawość - Wojciech Chudy

Wyznania szalonego humanisty
Język nieporozumienia? - Leszek Szaruga

Ekologiczna atomistyka

spis1.jpg (37079 bytes)

   Decyzja o przerwaniu procesu naukowo-technologicznego, związanego z budową elektrowni w Żarnowcu była wyjątkowo głupia i zła. Kadra – kilka tysięcy ludzi, przygotowanych do budowy, uruchomienia i eksploatacji pierwszego reaktora jądrowego – została rozproszona po świecie. Tego nie da się już odtworzyć. A przecież nie istnieje żadna prognoza rozwoju energetycznego kraju, która by nie brała pod uwagę budowy w niedalekiej przyszłości takiej elektrowni.

Rozmowa z prof. Jerzym Wiktorem Niewodniczańskim, prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

 

Zachować umiar i liczyć

spis2.gif (12961 bytes)

   Wiele problemów podnoszonych w dyskusji nt. nowego prawa o szkolnictwie wyższym można rozstrzygnąć w bardzo zróżnicowany sposób. Ważne jest rozróżnienie sfery arbitralnie przyjmowanych ustaleń o charakterze politycznym (ile osób powinno się kształcić, kto bezpośrednio pokrywa koszty kształcenia) od ich obiektywnych konsekwencji. Rodzaj zastosowanych rozwiązań ma często poważne skutki finansowe. W tych sprawach decyzje winny zapaść stosunkowo szybko.

Dr Anna Jankowska proponuje uczelniom, władzom i studentom zawarcie trójstronnego kontraktu edukacyjnego

 

Publikacje i cytaty

spis3.jpg (22047 bytes)

   Słyszy się czasem zdanie, że o poziomie i postępie nauki decydują zawsze wybitne jednostki, nie należy więc przywiązywać zbyt wielkiej wagi do parametrów średnich itd. To prawda, jednakże wybitne jednostki nie rodzą się nigdy na naukowej pustyni, podobnie jak nie ma wybitnych gwiazd sportu bez sportu masowego. Dlatego właśnie analiza baz danych o publikacjach i cytowaniach jest tak powszechnie stosowana w krajach zachodnich, a wnioski z tej analizy – brane pod uwagę przez ministerstwa i rządy.

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski analizuje międzynarodowe bazy danych dotyczące publikacji i cytowań prac naukowych polskich uczonych

 

Dostęp do wiedzy

 
   Nowy program studiów magisterskich w naukach ścisłych świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Otwartego w Londynie w proces kształcenia ustawicznego. Tematyka i charakter tego programu odzwierciedlają naszą troskę o stworzenie możliwości studiowania podyplomowego dorosłym w każdym wieku, wywodzącym się z najróżniejszych środowisk. Dotyczy to osób, które zetknęły się z naukami ścisłymi na poziomie przeddyplomowym.

Susan Tresman i Kirk Junker o magisterskich kursach z nauk ścisłych w londyńskim Uniwersytecie Otwartym

 

Archiwum Emigracji w Toruniu

spis5.jpg (13466 bytes)

   Obecnie najważniejszym celem Archiwum Emigracji jest stworzenie warsztatu badawczego dla studiowania w Polsce kultury i dziejów emigracji po 1939 roku. Stąd rozmach, z jakim gromadzone są w Toruniu archiwa i kolekcje dokumentów wybitnych osobistości i instytucji życia kulturalnego i społeczno-politycznego polskiego wychodźstwa oraz zakrojona na szeroką skalę działalność wydawnicza. Informacje o działalności toruńskiego Archiwum Emigracji ukazały się w prasie emigracyjnej i polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Mirosław A. Supruniuk o zasobach i działalności Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jedność czy redukcjonizm

spis6.jpg (107984 bytes)

   Poszukiwanie jedności w fizyce oraz wprowadzanie fizyki do innych nauk powoduje często oskarżenia fizyków o redukcjonizm. Ten ostatni jest rozumiany często jako chęć wyjaśniania wszystkiego (włącznie z dziedziną wartości, samoświadomości itd.) jednym prostym modelem. Innymi słowy, redukcjonizm bywa utożsamiany – błędnie – z mechanicyzmem lub scjentyzmem. Naprawdę zaś fizycy szukają (...) spójnej teorii wszystkich zjawisk fizycznych, co najwyżej nazywając taką teorię – niezbyt serio – ogólną teorią wszystkiego.

Prof. Andrzej Fuliński zastanawia się nad przyczynami „zawłaszczania” przez fizyków dziedzin badawczych innych nauk

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

SPROSTOWANIE

 

Uwagi.