Książki, książki...

 

7. TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

Od 20 do 22 kwietnia br. na warszawskich Stegnach trwały Targi Wydawców Katolickich. Zorganizowało je Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przy współudziale Wydawnictwa Księży Marianów. W tym roku w imprezie wzięło udział 99 wystawców. Oprócz oficyn typowo katolickich, najczęściej diecezjalnych czy zakonnych, pojawiły się również i inne, m.in. Biały Kruk, Bellona, Media Rodzina, Norbertinum, Wiedza Powszechna. Jak zaznaczają organizatorzy, Targi Wydawców Katolickich mają na celu wypromowanie dobrej książki. W ofercie targowej nie mogło zatem zabraknąć książek naukowych i popularnonaukowych, słowników, encyklopedii, literatury pięknej, a nawet baśni dla dzieci.

Targom towarzyszyły spotkania autorskie (m.in. z ks. Mieczysławem Malińskim, Janem Twardowskim, Adamem Bonieckim, prof. Anną Świderkówną, autorką Rozmów na temat Biblii), dyskusje panelowe, konkursy i liczne promocje. Zainteresowani rynkiem książki mogli też wziąć udział w spotkaniu z Jakubem Frołowem, autorem Raportu o książce katolickiej, Łukaszem Gołębiewskim z „Rzeczpospolitej” i prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ks. Markiem Otolskim. Łącznie w imprezach targowych wzięło udział ok. 7 tys. osób. Nagrodę „Feniks” przyznawaną przez wydawców katolickich za całokształt działalności pisarskiej i edytorskiej otrzymał w tym roku prof. Stefan Swieżawski.


7. WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ

Już po raz siódmy Wrocław gościł wydawców książki naukowej (21-24 marca). W gmachu politechniki przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 63 oficyny zaprezentowały ponad 4 tys. tytułów. Specyfiką wrocławskich targów jest to, iż wśród wystawców przeważają wydawcy uczelniani.

Fot. Piotr Kieraciński

Rozstrzygnięcie konkursu na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej ukazało, iż może być ona zarazem piękna. Jury, któremu przewodniczył dr inż. Ludomir Jankowski, nagrodziło następujących wydawców: Muzeum Narodowe we Wrocławiu (za Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego, pod red. Marii Starzewskiej), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (za Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej Przemysława Kiciaka i pracę zbiorową Encyklopedia dla wszystkich. Matematyka) oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (za Fale i anteny Jarosława Szóstki). Wśród wyróżnionych znaleźli się wydawcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, AGH, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Puchar za najatrakcyjniejszy wystrój stoiska otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (na fot.).

Nawet najbardziej wysublimowana szata graficzna i atrakcyjny tytuł nie spowodują jednakże, że książka naukowa będzie wydawana w nakładach, które jej produkcję uczynią opłacalną.

Na całym świecie książka taka jest dotowana i musi być dotowana – podkreśla komisarz targów, mgr Halina Dudek. – W dobie gospodarki rynkowej powinniśmy jednakże lepiej zadbać o dystrybucję książki naukowej. Książka, jak każdy inny towar, wymaga promocji i ktoś się musi tym profesjonalnie zajmować. Ważnym momentem podczas 7. Wrocławskich Targów Książki Naukowej była konferencja poświęcona przyszłości dystrybucji książki w naszym kraju, powadzona przez autora Rynku książki w Polsce, Łukasza Gołębiewskiego. Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele hurtowni i oficyn naukowych oraz akademickich, rozmawiano nt. problemów wydawców książek niskonakładowych. Padła też ważka propozycja utworzenia hurtowni książki naukowej, co, niestety, nie spotkało się dotąd z dużym odzewem.

Na polskim rynku książki istnieje ponadto poważna luka informacyjna, na co zwróciła uwagę Jolanta Walewska, prezes PPHU „Szewal” z Warszawy. Podczas spotkania Informacja narzędziem pracy wydawcy i księgarza podkreśliła: – Brak informacji powoduje, że książki na podobny temat konkurują ze sobą i nikt na tym nie zarabia.

Targi we Wrocławiu pokazały zarówno mocne, jak i słabe strony wydawców książki naukowej. Miarą sukcesu jest zawsze liczba zamówień, zawartych kontraktów i sprzedaży. Wśród odwiedzających stoiska targowe nie zabrakło hurtowników, księgarzy i bibliotekarzy. Ponoć siódemka jest szczęśliwa...

(kg)

10. TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ

Targi Książki Edukacyjnej w Warszawie to największa impreza targowa w Europie Środkowej i Wschodniej związana z rynkiem oświatowym. Podczas 10. edycji targów (5-8 kwietnia) ponad 200 stoisk w Pałacu Kultury i Nauki odwiedziło ok. 25 tys. zwiedzających. Wśród wystawców, obok oficyn edukacyjnych, nie zabrakło producentów multimediów i innych pomocy naukowych (m.in. kaset audio i wideo). Swoją ofertę zaprezentowały nauczycielom również niektóre wydawnictwa uczelniane: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz kilku prywatnych wyższych szkół ekonomicznych.

Wśród licznych (ponad stu) imprez towarzyszących warto odnotować m.in.: wykład prof. Jana Miodka Czy polszczyzna jest w stanie zagrożenia?, seminarium nt. obrazu Polski w rosyjskich podręcznikach do historii (z udziałem wydawców rosyjskich, honorowych gości tegorocznych targów) oraz spotkanie z prezesem Grupy Wydawniczej Langenscheidt, firmy rodzinnej, znanej u nas przede wszystkim z cieszącej się dużym powodzeniem serii słowników języków obcych.

Warszawskie targi pokazały, iż konkurencja na rynku oświatowym jest ogromna, wydawców zaś czekają nie tylko spore wydatki na promocję, ale również rozszerzanie oferty w zakresie książki elektronicznej.

(kg)

NAGRODY „EDUKACJA”

Na zakończenie odbywających się w Warszawie Targów Książki Edukacyjnej przyznano 8 kwietnia nagrody „Edukacja” dla najlepszych podręczników, książek popularnonaukowych, leksykonów i słowników. W kategorii podręczników szkolnych nagrodzono serię Wesoła Szkoła – cykl podręczników dla klas I-II (WSiP) – oraz Historię ludzi od czasów najdawniejszych do pierwszych odkryć geograficznych – podręcznik do I klasy gimnazjum Witolda Bobińskiego (Wyd. Znak). W kategorii lektur pomocniczych nagrodzono książkę Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych (Wyd. Prószyński i S-ka). W kategorii popularnonaukowej wyróżniono pracę zbiorową Polska. Przewodnik (Wyd. Wiedza i Życie), a w zakresie encyklopedii, słowników i albumów – książkę Piotra Cieśli i Piotra Wojciechowskiego Polska w obrazach i słowach (Muza SA). W kategorii pomocy dydaktycznych nagrodę uzyskała praca Ewy Falkowskiej Quiz ortograficzny Granny. Koniec kłopotów z ortografią (Wyd. Granna).

(ert)

 

 

Uwagi

Powrót do strony głównej