JAK POWSTAJE
"FORUM KSIĄŻKI"

Osoby odpowiedzialne w wydawnictwach za promocję prosimy o przesyłanie, z 30 dniowym wyprzedzeniem, informacji dotyczących nowości wydawniczych.

OFERTA DLA WYDAWNICTW
UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Informacja bezpłatna
W ramach bezpłatnej informacji w części dotyczącej nowości wydawniczych oficyny uczelniane i towarzystwa naukowe otrzymują miejsce na zamieszczenie adresu i znaku firmowego wydawnictwa oraz informacji dotyczących: autora, tytułu, objętości, daty wydania, ceny i działu nauki, do którego dana pozycja się zalicza.

Informacja płatna

  1. Chcąc poszerzyć te informacje Wydawcy mogą skorzystać z płatnej reklamy, w ramach której mogą zamieścić notę informacyjno-reklamową o konkretnej publikacji. Nota nie powinna przekraczać 0,5 strony maszynopisu (900 znaków). Cena 50 zł (+ 22% VAT)
  2. Inną formą reklamy jest zamieszczenie przy opisie książki czarno-białej reprodukcji okładki. Cena 50 zł (+ 22% VAT)
  3. Wydawcy mogą również zamieścić informacje dotyczące ich wydawnictwa, punktów sprzedaży publikacji, informacje na temat sprzedaży wysyłkowej, kupony na których zainteresowani mogą przesłać zamówienia itp.

OFERTA DLA REKLAMODAWCÓW

Format (strona) Czarno-białe cena netto (zł) Pełny kolor cena netto (zł)

Reklama na okładkach

Moduł na I str. okładki - 2500,-
II i III str. okładki - 2400,-
IV str. okładki - 2900,-
Reklama wewnątrz numeru
1/1 1300,- 1800,-
1/2 750,- -
1/3 550,- -
1/6 340,- -
Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT

Koszt dołączenia wkładki do całego nakładu:
"wszycie" — 2000,00 zł (netto) — wkładka musi spełniać odpowiednie wymogi techniczne
"włożenie" — 2500,00 zł (netto) — wymiary wkładki nie mogą być większe niż 200x280 mm

Wkładkę możemy również włożyć do egzemplarzy rozpowszechnianych podczas imprez targowych — cena 0,20 zł za szt. (netto)

UWAGI TECHNICZNE:
Materiały do druku reklam kolorowych prosimy dostarczać w postaci wyciągów barwnych wraz z próbnym wydrukiem (w przypadku braku próby wydawnictwo nie odpowiada za kolory reklam)

UWAGA! Kolejny numer „FORUM KSIĄŻKI” 
ukaże się w listopadzie 2000 r. z okazji 
Krajowych Targów Książki Akademickiej Atena 2000.
Materiały informacyjne i reklamowe powinny 
dotrzeć do naszej redakcji do 10 października 2000 r.

Prosimy uczelnie i towarzystwa naukowe 
o przysyłanie wykazów nowości opublikowanych w II połowie 2000 r.

 

Uwagi

Powrót do strony głównej