Nowości wydawnicze

Spis wydawnictw

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Redakcja Wydawnictw Politechniki Krakowskiej im.Tadeusza Kościuszki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczenińskiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwa Politechniki Zielonogórskiej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Rzeszów)
Dział Wydawnictw Akademii Podlaskiej
Wydawnictwo Akademii Rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Częstochowa)
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 

Uwagi

Powrót do strony głównej