Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

Prozaiczne przeszkody
Poprzedni Następny

Agora

Obecność obcokrajowców, profesorów wizytujących, 
winna pomóc w organizowaniu wykładów 
w językach kongresowych.


Janusz Małłek

Fot. Stefan Ciechan

Instytucja visiting professor w Polsce jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu gościliśmy jako visiting professora na okres semestru prof. Udo Arnolda z Bonn, a obecnie prof. Rolpha Schattkowskiego z Rostocku. O ważności tej formy nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami badawczymi, zarówno w Europie, jak i poza nią, nie trzeba przekonywać. Trudno przecenić także oddziaływanie dydaktyczne na studentów, zwłaszcza jeśli wśród profesorów wizytujących byliby profesorowie liczący się „w cechu” danej specjalności.

Przeszkody w rozwinięciu się instytucji visiting professor w Polsce są prozaiczne: 1) mało atrakcyjne warunki finansowe, 2) nieznajomość języka polskiego jako języka wykładowego wśród potencjalnych profesorów wizytujących z jednej strony oraz niewystarczająca znajomość języka angielskiego i innych języków kongresowych wśród studentów polskich. Sytuacja ta, jak sądzę, będzie się zmieniać wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Rozwój instytucji profesorów wizytujących wymuszą zapewne nie tylko studenci obcokrajowcy, ale zwłaszcza wyraźne zapotrzebowanie na tę formułę „usługi dydaktycznej i badawczej” ze strony studentów polskich.

Zauważa się i w UMK oznaki świadczące o „imporcie” profesorów zarówno na stałe, jak i w ramach instytucji visiting professor. Pracujących na stałe w UMK mamy już profesorów z Niemiec, Rosji, Francji, a nawet Australii. Zgłaszają się młodzi doktorzy habilitowani, zwłaszcza z RFN, i pytają o możliwość podjęcia pracy w naszej uczelni. Zatrudniamy profesorów Polaków mieszkających na stałe za granicą, m.in. prof. Krzysztofa Pomiana z Paryża. Przez kilka lat pracował u nas prof. Sergiusz Michalski, od kilku miesięcy profesor w Tybindze. Ograniczam się tutaj do profesorów reprezentujących nauki humanistyczne. Trzeba jeszcze dodać, iż obecność obcokrajowców, profesorów wizytujących, winna pomóc w organizowaniu wykładów także w językach kongresowych, zwłaszcza w języku angielskim przez polskich profesorów. Proces ten jest wdrażany w UMK.

Prof. dr hab. Janusz Małłek, historyk, jest prorektorem ds. organizacji i rozwoju UMK w Toruniu.

Komentarze