Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

marzec 3/2002
Marzec 3/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Jesteśmy
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Z Życia Akademii
  Jedność środowiska 
– Jerzy Kołodziejczak

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Trudny licencjat
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Naruszenie zasad równości
– Jerzy Woźnicki

Notatki Przewodniczącego KRUN
  O równy status
– Józef Szabłowski

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Bilans roku 2001
  – Andrzej Świć 
Działalność Centralnej Komisji 
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

Rozmowa Forum

Coraz wyższy poziom
  – rozmowa z prof. J. Tazbirem, 
przewodniczącym CK ds. TN i SN

Agora

Visiting professor w Polsce
– Marcin Chrzanowski 

Zaproszonym trzeba płacić
– Aleksandra Kubicz

Prozaiczne przeszkody
– Janusz Małłek

Czy to się przyjmie?
  – Łukasz A. Turski
Ankieta nt. potrzeby instytucji visiting professora w Polsce

Życie akademickie i naukowe

Pozauczelniane ośrodki badawcze w Europie
– Andrzej Wyczański
PAN na tle europejskich sieci placówek badawczych

Bon lektoratowy
  – Agnieszka Knaś
System lektoratów w Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomy za czeki
  – Piotr Kieraciński
Oryginalny system organizacji studiów w Politechnice Wrocławskiej

Polemiki

Krok we właściwym kierunku 
  – Czesław Królikowski

Utrwalanie struktury
  – Irena Dzierzgowska
Spór o miejsce techników w systemie oświaty

Z archiwum nieuczciwości naukowej (5)

Plagiat rektora-elekta
– Marek Wroński
Przypadek profesora z tajwańskiej uczelni  

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Świat niedookreślony
– rozmowa z prof. L. Newelskim, matematykiem, laureatem Nagrody FNP

Spintronika
– Mariusz Karwowski
Półprzewodniki półmagnetyczne w Instytucie 
Fizyki PAN w Warszawie

„Tydzień Mózgu” w Krakowie
– Elżbieta Pyza
Konferencja popularnonaukowa propagująca wiedzę o mózgu i układzie nerwowym ludzi i zwierząt

Twórcze ćwiczenia
– Monika Szabłowska
Psychologia twórczości w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (75)
  Popiersie Ludwika Zamenhofa

Gwiazdy i meteory

Miłośnik mórz
  – Beata Machnik
Michał Siedlecki, zoolog

Rody uczone (65)

Siwińscy
  - Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (34)

Ambitne plany
  - Piotr Hübner
Projekty polityki naukowej w „państwie podziemnym”

Insygnia rektorskie AGH

 

OKOLICE NAUKI

Sposób bycia

W stronę słońca
  – Piotr Kieraciński
Doc. Tadeusz Jarzembowski o zaćmieniach słońca i rowerach

Poczta elektroniczna

Klikać, uczyć, myśleć
  – Paweł Misiak
Internet jako narzędzie nauki samodzielnego myślenia

Recenzje
  Współczesny język polski
Antyczne korzenie chrześcijaństwa
Ponowny akt stworzenia
Dzieło niczyje
Psychologia rodzaju

FELIETONY

Szkiełko w oku

To tylko sonda
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Wycieczka na Marsa
  – Leszek Szaruga

Coraz wyższy poziom

Przyczyną negatywnych rozstrzygnięć w przypadku habilitacji są najczęściej: niedostateczny poziom rozprawy habilitacyjnej i mała wartość dorobku naukowego kandydata. W przypadku negatywnej opinii na temat wniosku o przyznanie tytułu naukowego przyczynę stanowi z reguły niewiele wnoszący do rozwoju danej dziedziny dorobek naukowy kandydata, brak znaczących publikacji po otrzymaniu habilitacji oraz brak znaczących osiągnięć dydaktycznych np. w kształceniu młodych pracowników nauki, czyli wypromowanych doktorów. 

Rozmowa z prof. Januszem, tazbirem, przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

 

Visiting professor w Polsce

Trzeba wspomnieć o barierze psychologicznej, ciągle w Polsce silnie hamującej wymianę osobową. Jest to problem akceptacji środowiska przyjmującego, które musi widzieć korzyści ze współpracy z osobą wizytującą uczelnię. Niestety, poza bardzo wąskim gronem osób bezpośrednio zainteresowanych, osoba VP spotyka się raczej z obojętnością i często jest traktowana jako zbędna konkurencja. W szczególności dotyczy to dydaktyki („odbieranie” godzin), choć i w dziedzinie badań (w kontekście których jest napisany niniejszy tekst) przeważa nastawienie sceptyczne. 

W ankiecie o VP wypowiadają się prof. prof.: Marcin Chrzanowski, Aleksandra Kubicz, Janusz Małłek i Łukasz A. Turski 

   

Świat niedookreślony

Naszym dążeniem jest badanie świata, przede wszystkim świata matematycznego, w tym sensie można na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Ale wierzymy, że świat matematyczny jest odbiciem rzeczywistego, wobec tego matematyka mówi nam nie o świecie urojonym w głowach matematyków, ale istniejącym wokół. Dlatego można stosować matematykę w innych dziedzinach badań i w działaniach praktycznych. W podstawach matematyki pojawiają się problemy związane z niedookreślonością, z granicami świata, z granicami świata matematyki. Mnie to fascynuje. 

Rozmowa z prof. Ludomirem Newelskim, matematykiem, laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2001 

 

Spintronika

Epitaksja polega na otrzymywaniu cienkich warstw, w szczególności materiałów półprzewodnikowych. Na krystalicznym podłożu osadza się bardzo cienkie warstwy, z dokładnością 1-2 atomów, na przemian, raz z jednego materiału półprzewodnikowego, raz z drugiego. Odpowiedni dobór materiałów pozwala ograniczyć ruch nośników ładunku, czyli tzw. dziur lub elektronów, do bardzo cienkich płaszczyzn i sprawia, że przestaje on mieć charakter trójwymiarowy, a zyskuje de facto dwuwymiarowość. Konsekwencje tego zjawiska są bardzo ważne, nie tylko z fizycznego punktu widzenia. 

O badaniach nad półprzewodnikami półmagnetycznymi w Instytucie Fizyki PAN pisze Mariusz Karwowski 

   
 

Komentarze