Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 2/1999

Luty 2/99
Luty 2/99
 
Artykuły

 

FELIETON REDAKCYJNY

Pars pro toto
Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
  - Andrzej Wiszniewski
Miliony we mgle

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  - Andrzej Pelczar
Zmiana nazwy nieuzasadniona

Z prac KRASP
- Aleksander Koj
Codzienność i przyszłość KRASP

Notatki Przewodniczącego KRUN
  - Krzysztof Pawłowski
Strzał w dziesiątkę

Zapowiedzi konferencji naukowych

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rozmowa Forum
  - rozmowa z prof. S. Konturkiem, przew. KRAMP
Zaczynamy od opcji zerowej

Agora

Państwo wobec szkół wyższych
  - Jerzy Woźnicki
Równowaga między kompetencjami państwa a autonomią uczelni

Polemiki

Zmiany w KBN - jakie i dlaczego?
  - Jan K. Frąckowiak
Na czym polega istota zmian w ustawie o KBN?

Przegląd akademicki

Co dalej z algorytmem?
  - Marcin Pliński
O korygowaniu algorytmu podziału dotacji z MEN

Powód do dumy
- Zofia Ratajczak
Akredytacja winna być wpisana w misję uniwersytetów

Wybory i demokracja
- Tomasz Prot
Refleksja na temat zbliżających się wyborów władz uczelni

Ludzie dobrze wychowani
  - Aleksander Wesołowski
Postulat stworzenia pedagogiki szkoły wyższej

Muzy w łachmanach
  - Halina Bykowska
Kondycja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Podajcie im nić Ariadny
  - Barbara Szczepańska
Dla studentów ostatniego roku biblioteka jest labiryntem

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Sputnik kontra komórka
- Cezary T. Szyjko
Telekomunikacja satelitarna trafia pod strzechy

Mapa nauki polskiej

Łuk elektryczny
  - Artur Wolski
Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu k. Warszawy

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (40)
  Pomnik Oskara Langego II str. okł.

Rody uczone (30)

Kowalscy
  - Magdalena Bajer
Protoplaści prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Gwiazdy i meteory

Czterech z Paryża
  - Grzegorz Filip
Władysław Gosiewski, matematyk

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Szkoła życia
  - Paweł Misiak
O nauczaniu informatyki w polskich szkołach

Sposób bycia

Zachować dla potomności
  - rozmowa z prof. P. Hübnerem,
socjologiem z UMK 54

Saszetki i brzytewki
- Piotr Kieraciński
Postać kolekcjonera opakowań po herbacie i żyletkach

Esej

Wrażliwość
  - Piotr Skórzyński
Wpływ systemu nerwowego na psychikę

Recenzje
  Genetyka kultury
Czy Polska ma doktrynę integracyjną?
Sztuka retoryki
Białogłowa w dawnej Polsce
Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski
Organizacja i architektura komputerów

FELIETONY

Sowizdrzał
  Emocje - Jan Koteja

Odcinki-docinki
- Wojciech Chudy
Choroby stanu przejściowego

Wyznania szalonego humanisty
  - Leszek Szaruga
Ekspertyza

Etyka w nauce
- fig

Pisma podziemne
- fig

Fot. na I str. okładki - Stefan Ciechan

 

Zaczynamy od opcji zerowej

06-zac10.gif (47359 bytes)
Największym problemem jest marnotrawstwo. Musimy utrzymać dyscyplinę budżetową i temu m.in. służą obecne zmiany, także przejmowanie klinik przez rektorów akademii. Medycyna to przysłowiowy worek bez dna: drogie leki zagraniczne zamiast tanich polskich odpowiedników to tylko jeden z przykładów, gdzie można zaoszczędzić. Marnotrawstwo jest ogromne i jeżeli się za to nie weźmiemy, żadne pieniądze nas nie uratują.

Rozmowa z prof. Stanisławem Konturkiem, prorektorem UJ ds. Collegium Medicum, przewodniczącym  Konferencji Rektorów Akademii
Medycznych w Polsce

 

Państwo wobec szkół wyższych

07-ago12.gif (4854 bytes)
   Jeśli budżet państwa nie jest w stanie pokrywać w pełni niezbędnych potrzeb państwowych szkół wyższych, jeśli czyni to jedynie częściowo, to niech państwo umożliwi swoim uczelniom, za które tym samym jest ono w stanie odpowiadać jedynie częściowo, przyjęcie większej odpowiedzialności za siebie - z natury rzeczy także jednak tylko częściowej. W utrzymujących się od lat realiach finansowania budżetowego punkt równowagi pomiędzy odpowiedzialnością i kompetencjami państwa oraz odpowiedzialnością i autonomią samych państwowych szkół wyższych musi zostać w nowej ustawie - wobec niewydolności państwa - przesunięty na korzyść uczelni.

Prof. Jerzy Woźnicki próbuje zrównoważyć kompetencje i odpowiedzialność państwa z autonomią i możliwościami szkół wyższych

 

Zmiany w KBN - jakie i dlaczego?


   Najważniejszą z proponowanych zmian w ustawie o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych jest oddzielenie funkcji stanowienia prawa oraz kreowania założeń polityki naukowej od zadań wykonawczych dotyczących przyznawania środków finansowych we wszystkich strumieniach finansowania badań z budżetu nauki. Te pierwsze funkcje ma przejąć Przewodniczący Komitetu, te drugie mają pozostać przy Komitecie i jego organach.

O projekcie ustawy o Komitecie Badań Naukowych pisze dr Jan K. Frąckowiak, sekretarz KBN

 

Co dalej z algorytmem?

09-alg2.gif (6211 bytes)
   O jakości studiów świadczy kadra nauczycielska. Jestem przekonany, że całe środowisko akademickie tę myśl podziela. Tak więc podstawowym miernikiem jakości kształcenia winna być odpowiednio kwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Podkreślam to mocno, gdyż tylko ona poprzez uprawianie nauki może zapewnić odpowiednio wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Przekładając tę myśl na zapis algorytmowy można przyjąć założenie, że o jakości kształcenia świadczy ilość wysoko kwalifikowanej kadry w stosunku do wszystkich zatrudnionych w uczelni nauczycieli akademickich.

Prof. Marcin Pliński namawia do elastycznego traktowania algorytmu podziału dotacji ministerialnej dla uczelni

 

Zachować dla potomności


   Kolekcjonerzy najczęściej zbierają rzeczy, ale za daną rzeczą kryje się jej wartość niematerialna, kulturowa. Przedmioty w kolekcji stanowią rodzaj znaku, czy symbolu w stosunku do jakiegoś abstraktu. Tym abstraktem jest najczęściej wyspecjalizowana wiedza. Jeśli ktoś jest numizmatykiem, to nie tylko kolekcjonuje pieniądz jako kawałek metalu, ale wszystko to, co się z tą monetą wiąże. On nie tyle widzi stop metalu, co wartość kulturową. Widzi człowieka.

Rozmowa z prof. Piotrem Hübnerem, socjologiem z UMK w Toruniu, o pasjach kolekcjonerskich

 

Wrażliwość

image002.jpg (73431 bytes)
   Rozwój systemu nerwowego oznacza zwiększenie roli świadomości w stosunku do czynności automatycznych. Musi on być skorelowany z rozwojem zdolności odbioru wrażeń, czyli wrażliwością. Ale tu właśnie pojawia się sprzeczność. Już Arystoteles bowiem utrzymywał, że geniusze i obłąkani biorą się z pewnych zmian "czarnej żółci" w organizmie i dlatego oba te przeciwstawne, jak by się zdawało, rodzaje ludzi nazwał melancholikami. (...) Przekonanie to występuje w popularnej wersji, jako zjawisko nieprzystosowania do życia wybitnych uczonych i artystów.

O związku świadomości człowieka z jego fizycznością pisze w swoim eseju Piotr Skórzyński

 

Uwagi.