Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 4/1999

Zapowiedzi konferencji naukowych
Poprzedni Następny

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

5 czerwca. Łódź. Współczesne edytorstwo źródeł bizantyjskich. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Waldemar Ceran. Organizator: Zakład Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego; Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN. 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a, tel.(0-42) 678-54-88, fax 678-54-88.

7-8 czerwca. Łódź. System nauczania na kierunkach ekonomicznych w Polsce i jego dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Kierownik naukowy: mgr Elżbieta Porazińska. Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41, tel. (0-42) 635-51-82, fax 635-50-25, e-mail: INTEK@krysia.uni.lodz.pl.

9-10 czerwca. Zielona Góra. Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce (1989-1999). Kierownik naukowy: prof. dr hab. Hieronim Szczegóła. Organizator: Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. (0-68) 326-35-20 w. 1292, 1293, fax: 326-71-73.

MARKETING

7 czerwca. Wrocław. Promocja marketingowa w sektorach gospodarki. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Zdzisław Knecht. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”. 54-207 Wrocław, ul. Kłodnicka 36, tel. (0-71) 352-28-15, 352-28-16, e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl.

8 czerwca. Karpacz. Marketing w turystyce. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Zdzisław Knecht. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”. Adres: jw.

NAUKI TECHNICZNE

15 czerwca. Kraków. 80-lecie utworzenia Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii. Osoba odpowiedzialna: prof. Andrzej Manecki. Organizator: Wydz. Geologii i Ochrony Środowiska, Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 617-23-50, 617-23-51.

15-17 czerwca. Łódź. VII Krajowa konferencja Electronic Data Interchange – Electronic Commerce. Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr hab. Marian Niedźwiedziński. Organizator: Marian Niedźwiedziński „Consulting”, Zakład Analizy i Projektowania Systemów Uniwersytetu Łódzkiego. 92-414 Łódź, ul. Szczodrego 22/6, tel. (0-42) 670-72-86, e-mail: MARIANN@krysia.uni.lodz.pl.

17-19 czerwca. Kraków. Projektowanie układów i systemów mikroelektronicznych. Osoba odpowiedzialna: prof. Andrzej Kos. Organizator: Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 633-59-95, e-mail: korzenio@uci.agh.edu.pl.

21-26 czerwca. Łódź. XXIII Summer Symposium in Real Analysis. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Władysław Wilczyński. Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka. 90-238 Łódź, ul. Banacha 22, tel. (0-42) 635-59-62, e-mail: wwil@krysia.uni.lodz.pl.

23-25 czerwca. Wisła. Geometria i komputer. Organizator: Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 7, tel/fax (0-32) 237-26-58, e-mail: geokom@zeus.polsl.gliwice.pl.

24-25 czerwca. Nauka i technika w rozwoju geodezji i inżynierii środowiska. Osoba odpowiedzialna: prof. Wiesław Piwowarski. Organizator: Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 633-17-91, 617-22-68, e-mail: wggis@galaxy.uci.agh.edu.pl.

24-25 czerwca. Kraków. Badania metodyczne basenów naftowych Polski. Osoba odpowiedzialna: prof. Stanisław Jucha. Organizator: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Zakład Naftowej Inżynierii Złożowej, Pracownia Cyfrowej Kartografii Naftowej Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 617-39-87, fax: 634-00-52.

24-25 czerwca. Kraków. Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie. Osoba odpowiedzialna: prof. Kazimierz Twardowski. Organizator: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Zakład Ekspolatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 617-39-87, fax: 634-00-52.

24-26 czerwca. Kraków. Zarządzanie w przemyśle – teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku. Osoba odpowiedzialna: prof. Adam Peszko. Organizator: Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-067 Kraków, ul. Gramatyka 10, tel. (0-12) 637-19-55, 617-39-51.

24-26 czerwca. Kraków. ECMCS ‘99 DSP for Multimedia Communications and Services. Osoba odpowiedzialna: prof. Mariusz Ziółko. Organizator: Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 633-59-95, e-mail: korzenio@uci.agh.edu.pl.

29 czerwca. Rzeszów. Drążenie danych w analityce chemicznej. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe. Organizator: Katedra Informatyki Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Rzeszowskiej. 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2, tel. (0-17) 85-415-19.

Opracowała
Ewa Kostowska

Uwagi.