Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 6/1999

Zapowiedzi konferencji naukowych
Poprzedni Następny

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

24-26 września. Toruń. Przeszłość i teraźniejszość zakonów rycerskich. Recepcja idei a rzeczywistość. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Zenon H. Nowak. Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 87-100 Toruń, pol. Teatralny 2a, tel. (0-56) 622-73-95, e-mail: zhn@his.uni.torun.pl

25-27 września. Łódź. Kultura na poziomach lokalnym i globalnym: wkład myśli i kultury brytyjskiej oraz krajów Wspólnoty Brytyjskiej w cywilizację światową. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney. Organizatorzy: Zakład Badań Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Nauk Społecznych i Komunikacji Uniwersytetu Moskiewskiego. 90-415 Łódź, pl. Wolności 2, tel. (0-42) 633-71-27, e-mail: hermione@krysia.uni.lodz.pl

5-8 października. Łódź. Karl Dedecius - ambasador kultury polskiej w Niemczech. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński. Organizator: Katedra Literatury Niemieckiej UŁ. 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21, tel./fax (0-42) 633-85-73.

6-8 października. Łódź. Instytucja lekarza rodzinnego - wymiar społeczny i organizacyjny. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj. Organizatorzy: Katedra Socjologii Zawodu UŁ, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, tel. (0-42) 635-51-34, fax 635-53-09.

7-8 października. Toruń. Prawa rodziny - prawa w rodzinie w sytuacjach ekstremalnych. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Organizator: Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego UMK. Toruń, ul. Reja 25, tel. (0-56) 65-43-573.

7-9 października. Toruń. Europejski Kongres Młodych Slawistów Polyslav 1999. Kierownik naukowy: mgr Ewa Walusiak. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMK, Uniwersytet w Oldenburgu. Toruń, Fosa Staromiejska 3, tel. (0-56) 62-260-21 w. 157.

8-9 października. Toruń - Bydgoszcz. Jesień 1939 r. i jej konsekwencje dla ziem zachodnich II Rzeczypospolitej. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Ryszard Sudziński - e-mail: rs@his.uni.torun.pl, prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (WSP Bydgoszcz). Organizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii WSP w Bydgoszczy. Toruń, pl. Teatralny 2a, tel. (0-56) 622-73-95.

20-22 października. Kraków. Innego końca świata nie będzie. Eschatologie przełomu tysiącleci. Organizator: Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt: dr Dariusz Czaja, dr Małgorzata Maj, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52, tel./fax (0-12) 422-26-14, e-mail: tnouj@grodzki.phils.uj.edu.pl

20-22 października. Łódź. Teatr niepełnosprawnych. Terapia czy sztuka? Kierownik nauk.: prof. dr hab. Sławomir Świontek. Organizator: Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ. 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21, tel. (0-42) 639-95-64, e-mail: kevals@free.polbox.pl

24-27 października. Łódź. Doroczny zjazd amerykanistów polskich. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Agnieszka Salska. Organizator: Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej UŁ. 90-514 Łódź, al. Kościuszki 65, tel. (0-42) 636-37-63, fax 636-63-37.

28-29 października. Łódź. Intelektualiści a pokój. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Waldemar Michowicz. Organizatorzy: Centrum Badań nad Pokojem w Instytucie Studiów Międzynarodowych UŁ, Komisja Badań nad Pokojem PAN Oddział w Łodzi. Łodź, ul. Składowa 41/43, tel. (0-42) 678-52-38, fax 678-49-16.

BIOLOGIA

23-25 września. Łódź. XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Andrzej Piechocki. Organizatorzy: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, tel. (0-42) 678-36-45, e-mail: tonczyk@biol.uni.lodz.pl

EKONOMIA

28-29 września. Wrocław. Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. Przew. komitetu organizacyjnego: Andrzej Gospodarowicz. Organizator: Wydział Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu. 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, tel. (0-71) 368-03-32, e-mail: gospodar@manager.ae.wroc.pl

GEOGRAFIA

26 września - 1 października. Łódź. Badania środowiska peryglacjalnego: przeszłość - stan obecny - przyszłość. Kierownicy nauk.: prof. nadzw. dr hab. Krystyna Turkowska, prof. dr Jef Vanderberghe. Organizatorzy: Komisja Międzynarodowej Unii Geograficznej, Katedra Badań Czwartorzędu UŁ. 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, tel. (0-42) 637-60-58, fax 637-57-76.

7-9 października. Łódź. Współczesne zmiany klimatyczne. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski. Organizator: Katedra Geografii Fizycznej Kompleksowej UŁ. 90-568 Łódź, ul. Lipowa 81, tel. (0-42) 637-61-94, fax 635-54-60, e-mail: geogrfiz@krysia.uni.lodz.pl

15 października. Gdynia. Europa Bałtycka na progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagrożenia. Organizator: Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Kontakt: dr Jan Wendt, 81-378 Gdynia, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 46, tel. (0-58) 661-55-30 w. 32, e-mail: geojw@univ.gda.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

30 września - 2 października. Polańczyk n. Zalewem Solińskim. Postęp w inżynierii środowiska. Organizator: Politechnika Rzeszowska. 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2, e-mail: bt@prz.rzeszow.pl

20-22 października. Rydzyna. Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii. Organizatorzy: Oddziałowa Sekcja Energetyczna SIMP, Główna Sekcja Energetyczna SIMP, Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA, Politechnika Poznańska. Kontakt: dr inż. Władysław Organista, PP, tel. (0-61) 821-13-57, 812-73-08, e-mail: office@put.poznan.pl

NAUKI TECHNICZNE

20-24 września. Krynica Górska. Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych. Organizator: Zakład Metrologii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 633-59-95, 617-28-00.

21-24 września. Opole. XIII Krajowa Konferencja Automatyki. Przewodniczący komitetu programowego: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki. Organizatorzy: Komitet Automatyki i Robotyki PA, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. PO 45-233 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, tel. (0-77) 45-56-041 w. 142, 243, fax 45-69-447, e-mail: kka99@po.opole.pl

22-24 września. Łódź. IX Sympozjum Suszarnictwa. Przew. komitetu organizacyjnego: prof. Cz. Strumiłło. Organizatorzy: Sekcja Suszarnictwa w Komitecie Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213/215, tel. (0-42) 631-37-35, e-mail: cstrumil@wipos.p.lodz.pl

23-24 września. Gliwice. Energoelektronika w nauce i dydaktyce. Organizator: Wydział Elektryczny PŚ. Kontakt: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, tel. (0-32) 237-12-47, e-mail: grzesik@zeus.polsl.gliwice.pl, 44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 2.

6-9 października. Zakopane. Zastosowania teorii systemów. Organizator: Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH. Kontakt: prof. Zygmunt Drzymała. 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 634-10-86.

7-8 października. Wrocław. Surowce uzupełniające i materiały pomocnicze stosowane w produkcji żywności. Organizator: Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego AE we Wrocławiu. 50-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, maslowsk@credit.ae.wroc.pl

18-22 października. Beskid Śląski. Geomechaniczne problemy związane z ochroną środowiska górniczego i na powierzchni terenu przy podziemnej eksploatacji. Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni PŚ. Kontakt: dr Irena Skrzyniarz, inż. Bożena Kempa, tel. (0-32) 237-12-38, 237-29-51, e-mail: hkleta@rg4.gorn.polsl.gliwice.pl, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2/471.

20 października. Gliwice. Dezaktywacja rtęci metalicznej w materiałach użytkowych i odpadach przemysłowych. Oragnizator: Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii PŚ. Kontakt: dr inż. Krzysztof Jastrząb, tel. (0-32) 237-25-01, e-mail: jastrzab@zeus.polsl.gliwice.pl, 44-100 Gliwice, ul. ks. M. Strzody 9.

21 października. Gliwice. Nowe możliwości zastosowania reaktorów rewersyjnych. Organizator: Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej PŚ. Kontakt: dr hab. inż. J. Thullie, prof. PŚ, tel. (0-32) 237-14-61, e-mail: jthulli@zeus.polsl.gliwice.pl, 44-100 Gliwice, ul. ks. M. Strzody 7.

21-23 października. Zakopane. Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia. Organizator: Zakład Elektroenergetyki AGH. Kontakt: dr hab. Barbara Florkowska, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, tel. (0-12) 633-59-95, 617-28-00.

22-24 października. Ustroń. Biomechanika w implantologii. Organizator: Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej PŚ. Współorg.: Katedra i Klinika Ortopedii ŚAM, Komitet Metalurgii PAN, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne O/Katowice. Kontakt: dr inż. Alicja Balin, tel. 255-31-93 w. 413-40-019 Katowice, ul. Z. Krasińskiego 8.

27 października. Gliwice. Zastosowanie modelu dwusektorowego do poszukiwania optymalnych strategii kooperacji górnictwa węgla kamiennego i elektroenergetyki. Organizator: Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie PŚ. Kontakt: dr inż. Witold Wagner, mgr inż. Piotr Krowicki tel. (0-32) 237-21-79, 237-23-24. 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2.

27 października. Gliwice. Badania nad wykorzystaniem wybranych substancji chemicznych jako wzorców do oznaczania pierwiastków niemetalicznych w metalach. Organizator: IChTNiE PŚ. Kontakt: dr inż. Krzysztof Jastrząb, tel. (0-32) 237-25-01, e-mail: jastrzab@zeus.polsl.gliwice.pl, 44-100 Gliwice, ul. ks. M. Strzody 9.

27-30 października. Międzybrodzie. Polsko-niemieckie seminarium - Maszyny przepływowe. Organizator: Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych PŚ. Kontakt: dr inż. Włodzimierz Wróblewski, tel. (0-32) 237-27-15, 44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18.

28-30 października. Piwnice k.Torunia. European VLBI Network Consortium Meeting. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Andrzej Kus. Organizator: Centrum Astronomii UMK. Piwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice, tel. (0-56) 61-13-003, e-mail: ajk@astro.uni.torun.pl

INNE

22-25 września. Zielona Góra. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników. Kierownik nauk.: prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz. Organizator: Instytut Techniki WSP w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. (0-68) 326-35-20 w. 241, fax 326-54-49.

Opracowała Ewa Kostowska

Uwagi.