Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 9-10/2002

wrzesien-pazdziernik 9-10/2002
Wrzesień - Październik 9-10/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Dlaczego?
– Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatki przewodniczącego RGSzW
  O rozbieżnościach...
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Zadania na przyszłość
– Franciszek Ziejka

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Jesteśmy ważnym partnerem władz
  – System musi być drożny
Rozmowa z prof. T. Goban-Klasem, wiceministrem 
edukacji narodowej

Agora

Informacja o wynikach kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych
– raport NIK

Edukacja to nie sprzedaż ziemniaków
– rozmowa ze Z. Wesołowskim, wiceprezesem NIK

Ciężar kształcenia
– rozmowa z prof. J. Woźnickim, przew. KRASP w kadencji 1999-2002

NIK w szkołach wyższych
– Krzysztof Królas

Odpłatność: pochwalić czy zganić?
– Krystyna Piotrowska-Marczak
Polemiczny dwugłos o raporcie NIK dotyczącym 
odpłatności za studia

Za co płaci student?
– Krzysztof Leja
O zasadności płatnych studiów zaocznych 
i wieczorowych

Życie akademickie

Żaba czy konfitury?
– Kazimierz Stępień
Refleksje na temat projektu ustawy 
o finansowaniu nauki

Finanse szkół wyższych
  – Józef Szabłowski
Koszty kształcenia w uczelniach państwowych i niepaństwowych

Uznanie za aktywność
  – Andrzej Siemaszko
Wyniki udziału Polaków w 5. Programie Ramowym UE

Więcej możliwości stypendialnych 
  – Anna Wiśniewska
Kategorie i rodzaje stypendiów w 6. PR UE

Z nową energią 
  – Piotr Kieraciński
O działalności Płockiego Towarzystwa Naukowego

Szkoła zarządzania
  – Paweł Ambrożewicz
Metodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych

Jubileusz
  – Andrzej Świć
X Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich w Płocku

Z archiwum nieuczciwości naukowej (8)

Historia fałszywego adiunkta 
  – Marek Wroński
Skandal w kanadyjskim Uniwersytecie w Regina 

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii 
  – Ryszard Mosakowski

BADANIA NAUKOWE

Wyzwania wobec nauk medycznych 
– Andrzej Trzebski
O głównych celach nauk medycznych 
u progu XXI wieku

Instytut potrójnie doskonały 
– Mariusz Karwowski
Działalność Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Biologia komórki
– Halina Bykowska
Japoński uczony w gdańskiej Akademii Medycznej

Budowanie demokracji 
– Monika Szabłowska
Badania dr. Tadeusza Szawiela z Instytutu Socjologii w Warszawie

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (77)
  Pomnik Ignacego Mościckiego

Rody uczone (67)

Infeldowie i... ciocia
  - Magdalena Bajer

 OKOLICE NAUKI

Matematyka on line
  – Helena Dryzek
Badania z dziedziny matematyki w Internecie

Esej

Amerykański cud naukowo-technologiczny
  – Jan Kozłowski
Źródła amerykańskiego sukcesu naukowego

Poczta elektroniczna

Aberracje czy nowe paradygmaty?
  – Paweł Misiak
Moda na kreatywność w różnych dziedzinach życia

Recenzje
  Wirusy, plagi i dzieje ludzkości
Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej 
Jednostka w dziejach Europy (Średniowiecze)
Myślenie moralne
Bracia czescy w dawnej Polsce

FELIETONY

Na marginesach nauki

Błędy i wypaczenia 
  – Leszek Szaruga

System musi być drożny

Od lat pojawiał się zarzut, że ministerstwo nie stworzyło długookresowej strategii rozwoju edukacji na poziomie wyższym. I to jest, niestety, zarzut prawdziwy. Chcieliśmy ten stan rzeczy zmienić, a „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010” jest pierwszą, roboczą przymiarką do opracowania takiego dokumentu. Naszym zamiarem jest możliwie szybkie opracowanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Abyśmy jednak mogli przystąpić do jej konstruowania, musimy uzyskać środowiskowy konsensus co do głównych kierunków. Zapewniam – nie jest tak, że wszystko już wiadomo.

Rozmowa z prof. Tomaszem Goban-Klasem, wiceministrem edukacji narodowej  

 

NIK w szkołach wyższych

„To, co dla władz uczelni jest powodem do dumy, staje się naganne w oczach kontrolerów NIK. Według NIK, to bardzo źle, gdy na jednego nauczyciela akademickiego przypada dużo studentów. Jeżeli NIK ma rację, to najlepiej było pod koniec lat 80., bo wtedy w uczelniach państwowych studiowało 3 razy mniej studentów, a liczba nauczycieli była prawie taka sama, jak obecnie” – pisze prof. Krzysztof Królas, były prorektor UJ, na str. 36. Publikujemy część ogólną raportu NIK o kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych, jak również cykl artykułów polemizujących z wynikami kontroli.

Blok artykułów dotyczących raportu NIK o kontroli odpłatności za studia  

   

Żaba czy konfitury?

Proponowany projekt ustawy o finansowaniu nauki nie zawiera żadnych rozwiązań prawnych wykraczających poza rozdzielanie pieniędzy budżetowych na naukę. (...) Zachowuje on dotychczasowe zasady finansowania wraz ze wszystkimi znanymi słabościami. (...) dopuszcza finansowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które w statucie zawrą zamiar prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Będzie więc jak dotychczas: wszystkim po trochu, ale nikomu za dużo. W tej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu, że głównym celem nowej ustawy jest zlikwidowanie wyłonionej w wyborach reprezentacji uczonych i przekazanie wszelkich decyzji do ministerstwa.

Uwagi prof. Kazimierza Stępnia na temat projektu ustawy o finansowaniu nauki 

 

Wyzwania wobec nauk medycznych

Odkrycia ostatnich lat będą owocować przez długie dekady naszego wieku. Nikt nie odgadnie, czym nauki biomedyczne zaskoczą w przyszłości najmłodszych uczestników dzisiejszej ceremonii. Może niektórzy z nich będą torować drogę odkryciom. W tej sali i w innych akademickich salach, gdzie spotykają się ludzie nauki i nauczyciele wraz ze studentami dążącymi do wiedzy, wierzymy, że cywilizacja przyszłości będzie cywilizacją życia, a nie śmierci. W takiej cywilizacji nauki medyczne zajmą godne miejsce.

O zasadniczych celach badań w naukach medycznych na początku 
nowego stulecia pisze prof. Andrzej Trzebski 

   
 

Komentarze