Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2004

Spis treści numeru 2/2004

Zapowiedzi konferencji naukowych

Poprzedni Następny

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

31 marca – 1 kwietnia. Warszawa. A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź. Sztuka i myśl w świetle utopii. Estetyka – sztuka – etyka. Organizator: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, www.uksw.edu.pl/utopia/

18-19 marca. Toruń. Harmonizacja wybranych dziedzin polskiego prawa ze standardami Unii Europejskiej. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Janusz Justyński, e-mail: ncu-ces@econ.uni.torun.pl . Organizator: Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 87-100 Toruń, ul. Reja 25, tel.: (0-56) 611-49-34.

19-20 marca. Warszawa. Wolne media – między kapitałem a powinnością obywatelską. Patronat: rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Ryszard Paradowski. Organizatorzy: Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowowschodniej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Konferencja Mediów Polskich, Centrum im. A. Smitha i Transparency International. 00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 58 Wyższa Szkoła Dziennikarska, e-mail: dziekanat@wsd.com.pl , agi@wsd.com.pl 
10 kwietnia. Toruń. Historyk – archiwista – komputer. Kierownik naukowy: dr hab. Halina Robótka, prof. UMK, e-mail: har@his.uni.torun.pl . Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki UMK. 87-100 Toruń, plac Teatralny 2a.

16 kwietnia. Toruń. Współczesny język niemiecki. Nowe zjawiska, tendencje rozwojowe, kontakt z innymi językami. Kierownik naukowy: dr hab. Józef Grabarek, prof. UG, e-mail: grabarek@op.pl . Organizator: Katedra Filologii Germańskiej – Pracownia Języka Niemieckiego UMK. 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3, tel.: (0-56) 611-35-65.

22 kwietnia. Toruń. Jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan Bóg Twój wychowuje Ciebie (Pwt 8,5). Kierownik naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz. Organizator: Wydział Teologiczny UMK. 87-100 Toruń, pl. ks. W. Frelichowskiego 1, tel.: (0-56) 611-49-94, 605540130, 651-86-37.

28-30 kwietnia. Ciechocinek. Słowiańskie gry językowe. Kierownik naukowy: dr hab. Wiera Małdżijewa, e-mail: wiera@maius.uni.torun.pl . Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMK. 87-100 Toruń, ul. Podmurna 9/11, tel.: (0-56) 611-35-95.

7-8 maja. Olsztyn. XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła naukowe szkołą twórczego działania. Organizator: Koło Naukowe Zoologów, Katedra Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, tel.: (0-89) 523-33-62, e-mail: knzool@uwm.edu.pl

13 maja. Toruń. Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy w 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w 70 rocznicę podpisania. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski, e-mail: mw@his.uni.torun.pl . Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki – Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 UMK. 87-100 Toruń, plac Teatralny 2a, tel.: (0-56) 611-37-31.

17-22 maja. Zielona Góra. VI Letnia Szkoła Młodych Andragogów. Organizator: Instytut Pedagogiki Społecznej WNPiS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Osoby prowadzące: prof. dr hab. Józef Kargul, mgr Paweł Matyasik, e-mail: J.Kargul@ips. uz.zgora.pl, P.Matyasik@ips.uz.zgora.pl 

19-21 maja. Zielona Góra. Konferencja międzynarodowa Spotkania. Polscy studenci w dialogu z niemieckimi pisarzami. Organizator: Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego UZ. Osoby prowadzące: dr Paweł Zimniak, dr Robert Buczek, e-mail: P.Zimniak@ifg.uz.zgora.pl, R.Buczek@ifg.uz.zgora.pl

20-22 maja. Wielonek, k. Bydgoszczy. Motyw śmierci w filmie polskim. Organizator: Katedra Kultury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej. Kontakt: dr Daria Mazur, dr Piotr Zwierzchowski, e-mail: piotrzet@poczta.onet.pl, kadarka@interia.pl

21-22 maja. Zielona Góra. Znaczący ludzie pogranicza śląsko-łużyckiego w kręgu polityki, gospodarki, kultury i życia codziennego. Organizator: Instytut Historii Wydziału Humanistycznego UZ. Osoba prowadząca: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ, e-mail: sekretariat@ih.uz.zgora.pl

21-22 maja. Zielona Góra. Konferencja międzynarodowa Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego na przestrzeni wieków. Organizator: Instytut Historii Wydziału Humanistycznego UZ. Osoby prowadzące: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ, mgr Hanna Kosiorek, e-mail: T.Jaworski@ih.uz.zgora.pl , H.Kosiorek@ih.uz.zgora.pl

27-28 maja. Międzyzdroje. Problemy społeczeństwa globalnej informacji. Organizatorzy: Zakład Społeczeństwa Informacyjnego w Inst. Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego; Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Kontakt: mgr Zbigniew Stempnakowski, tel. 606 751 882, e-mail: kazio@univ.szczecin.pl ; mgr Justyna Sarnacka, e-mail: juna@uoo.univ.szczecin.pl
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, tel.: 
(0-91) 444-19-15, fax: 444-21-27.

31 maja – 1 czerwca. Kraków. Profesjonalna informacja w Internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt: dr hab. Maria Kocójowa, dyrektor Instytutu INiB UJ, e-mail: ikocoj@bilon.miks.uj.edu.pl ; sekretarz mgr Remigiusz Sapa, e-mail: konferencja@bilon.miks.uj.edu.pl 

PRAWO

26 marca. Toruń. Problematyka prawna i ekonomiczna finansów emerytalnych. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Andrzej Borodo, dr Bożena Kołosowska, e-mail: kolos@econ.uni.torun.pl . Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego UMK. 87-100 Toruń, ul. Gagarina 15, tel.: (0-56) 611-41-10.

EKONOMIA

21-23 kwietnia. Zakopane. Przestrzenno-czasowe modelowanie i programowanie zjawisk gospodarczych. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Aleksander Zeliaś. Organizator: Katedra Statystyki i Zakładu Teorii Prognoz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel.: (0-12) 293-52-10, fax: 293-50-46, e-mail: zeliasa@ae.krakow.pl

6 maja. Toruń. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. Kierownik naukowy: Andrzej Miodek. Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a, tel.: (0-56) 611-49-17.

19 maja. Olsztyn. Zarządzanie i marketing w zakładach opieki zdrowotnej. Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Marketingu UWM. 10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, tel.: (0-89) 523-44-79, fax: 523-44-15, e-mail: irekz@uwm.edu.pl 

TECHNICZNE

1-6 marca. Katowice. XXXI Ogólnopolskie Sympozjum – Diagnostyka Maszyn. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Janusz Gardulski, prof. PŚ. Organizatorzy: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji KBN PAN. 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. (0-32) 603-41-40, e-mail: gardulski@polsl.katowice.pl

14 maja. Katowice. Diagnostyka pojazdów samochodowych. Organizatorzy: Centrum Badawczo-Szkoleniowe Diagnostyki Pojazdów Samochodowych, Wydział Transportu PŚ. Kontakt: dr inż. Jacek Maćkowski. 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel.: (0-32) 209-11-01, fax: 255-45-53, e-mail: marzewka@polsl.katowice.pl , www.polsl.pl/konferencje/dps/index.htm

19-21 maja. Uroczysko k. Kielc. Naukowe aspekty bezpilotowych aparatów latających. Organizatorzy: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Zbigniew Koruba. 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, tel.: 
(0-41) 34-24-433, 34-24-533, e-mail: nabal@tu.kielce.pl

14-16 czerwca. Koszalin-Kołobrzeg. XIV Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki. Organizator: Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. inż. Henryk Budzisz. Koszalin 75-453, ul. Śniadeckich 2, tel.: (0-94) 34 78 706 lub 34 78 708, fax: (94) 3433478, zjazddziekanow@man.koszalin.pl , www.ie.tu.koszalin.pl/XIVzjazd

16-18 czerwca. Koszalin-Kołobrzeg III Krajowa Konferencja Elektroniki. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke. Organizator: Wydział Elektroniki PKosz. Koszalin 75-453, ul. Śniadeckich 2, tel.: (94) 34 78 708 lub 34 78 706, fax: (94) 3433478, e-mail:kke@man.koszalin.pl , www.kke.man.koszalin.pl  

INNE

22-27 marca. Warszawa. Creative & Controversial Advertising. Organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat honorowy: prof. dr hab. Marek Rocki, rektor SGH. 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162, tel.: (0-22) 337-92-01, 337-92-02, e-mail: rektorat@sgh.waw.pl , www.Nzs.waw.pl./knowledge/ 

27-29 marca. Toruń. International Symposium of 50th Anniversary of the Expiry of Professor Jan Czochralski (1953-2003). Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Hanna Męczyńska, e-mail: hmecz@phys.uni.torun.pl ; prof. dr hab. Anna Pajączkowska, e-mail: apajaczkowska@hotmail.com . Organizator: Instytut Fizyki UMK. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Urząd Miasta Kcynia. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5.

30 kwietnia – 3 maja. Korytnica k. Szydłowa. X środowiskowa konferencja matematyczno-informatyczna. Organizatorzy: Katedra Matematyki Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Matematyki KUL. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Jan Stankiewicz (Rzeszów). Kontakt: e-mail: konfmat@univ.rzeszow.pl , kontakt pisemny: Edyta Leś-Bomba, Grażyna Strzelecka, Inst. Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 16 A.

6-7 maja. Łódź. Konferencja Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich Energie odnawialne w Niemczech i w Polsce – w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Organizatorzy: VDI – Grupa Technik Energetycznych (VDI-GET), Politechnika Łódzka, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC. Sekretariat konferencji w Polsce: Małgorzata Jóźwik, Inst. Maszyn Przepływowych PŁ, 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 219/223, e-mail: mjozwik@p.lodz.pl , tel.: (0-42) 631-23-52.

Opracowała 
Ewa Kostowska

Komentarze