Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 2/1998

Okładka
Luty 2/98

Artykuły

FELIETON REDAKCYJNY

Batalia
- Piotr Kieraciński

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego RGSzW

Zapowiedzi konferencji naukowych

ŻYCIE AKADEMICKIE

Sprawiedliwej metody nie ma
- rozmowa z prof. A. Wiszniewskim, przewodniczącym KBN

Uczelnie i patenty
- Grzegorz Filip

Dwa uniwersytety?
- Piotr Kieraciński

O kredytach słów kilka
- Piotr Waglowski

Jaki nauczyciel?
- Wanda Kamińska

Księgoznawstwo przyszłości
- Janusz Dunin

Amatorzy
- Stanisław Czachorowski

Uproszczenie
- Bogusław Żernicki

Agora

Opóźnienie będzie groźne
- Krzysztof Pawłowski

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Szwecji
- Nina Kowalewska

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Polacy w DESY
- Piotr Kieraciński

Polscy badacze Antarktyki
- rozmowa z prof. H. Gurgulem, oceanologiem i fizykiem morza

Renesans Znanieckiego
- Aleksander Wesołowski

Gwiazdy i meteory

Sztukmistrz z Hożej
- Grzegorz Filip

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Logika sieci
- Paweł Misiak

POMNIKI UCZONYCH POLSKICH (29)

Maria Curie-Skłodowska

Rody uczone (19)

Bunt wnuka
- Magdalena Bajer

Esej

Kłopoty z postępem
- Adam Jonkisz

Recenzje
Dzieje świata
Najnowsza historia świata
Historia Australii
Idea uniwersytetu
Feng Shui
Książki nadesłane

Sprawiedliwej metody nie ma

 

   Istnieje dość powszechna opinia, że trudno uzyskać grant z Komitetu, ale bardzo łatwo go rozliczyć. Jest w tym sporo prawdy, jak i w tym, że niektórym cwaniakom nieźle się żyje z uprawiania pseudonauki. Dlatego będę chciał spowodować, ąby zespoły KBN większą wagę przywiązywały do odbioru wykonywanych prac badawczych oraz by naukowa bylejakość, nie mówiąc już o zwyczajnych nadużyciach, była tępiona na każdym kroku.

Rozmowa z prof. Andrzejem Wiszniewskim,
przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych

Uczelnie i patenty

   Komórki ochrony wyników badań zorganizowane są różnie w różnych uczelniach. Wszystko zależy od tego, jak wiele wynalazków uczelnia zgłasza i jak wiele otrzymuje patentów. W jednych szkołach zatrudniony jest na etacie jeden lub kilku rzeczników patentowych, gdzie indziej powstają ośrodki międzyuczelniane, finansowane wspólnie przez kilka szkół wyższych danego środowiska akademickiego.

Grzegorz Filip o ochronie wyników badań naukowych w uczelniach

Dwa uniwersytety?

 

   Obecnie cztery ośrodki dążą do utworzenia uniwersytetu w Bydgoszczy, ale każdy widzi to nieco inaczej: Komitet Społeczny, który chyba nie ma już większych szans na aktywny udział w tym procesie; WSP, która zamierza przekształcić się w uniwersytet; ATR, która chciałaby zostać uniwersytetem technologicznym oraz minister Handke, który z pewnością ma sporo mocnych argumentów za połączeniem ATR z WSP.

Piotr Kieraciński o próbach utworzenia uniwersytetu przez środowisko akademickie Bydgoszczy

Kłopoty z postępem

 

   W nauce uznaje się za postępowe to, co skierowało rozwój w stronę uznawanych wyników naukowych, z których najważniejsze to teorie. Dlatego ta sama teoria może być, zależnie od podstawy oceny, uznana za postępową bądź za regresywną; dlatego też uczeni opowiadający się za nową teorią zawsze ogłaszają postęp, choć – co potwierdzają dzieje nauki, a wyjaśnia proponowane rozumienie postępu – prawdopodobieństwo przyszłej rewizji takich ocen jest największe właśnie w przypadku nowych wyników naukowych.

Adam Jonkisz o koncepcjach postępu i ich roli w dążeniu do prawdy naukowej

FELIETONY

Kult
- Jan Koteja

Cztery postawy
- Wojciech Chudy

Nowy spór o metodę?
- Leszek Szaruga

 

Uwagi.