Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 4/1999

Pomniki uczonych polskich (42)
Poprzedni Następny

Fot. Jan-Marian Włodek

Pomnik Jana Włodka

W Dąbrowicy, w województwie małopolskim, przed Zespołem Szkół Rolniczych stoi popiersie Jana Zdzisława Włodka (1885–1940), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalisty nauk rolniczych. O profesorze i jego rodzinie pisała na naszych łamach w cyklu RODY UCZONE Magdalena Bajer (nr 1/99). Jan Włodek walczył w Legionach, pracował w dyplomacji Naczelnego Komitetu Narodowego i rządu II Rzeczypospolitej. Jego kariera naukowa w dziedzinie nauk rolniczych rozwijała się w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tuż przed wojną uzyskał profesurę zwyczajną UJ. Po wejściu Niemców został wraz z innymi profesorami krakowskimi aresztowany i osadzony w obozie, skąd wrócił schorowany i wkrótce zmarł.

Dąbrowica to osada dworska między dwiema wsiami: Chrostową i Wieńcem, ok. 13 km na południowy zachód od Bochni. Nie należy jej mylić z położoną bliżej Bochni wsią o tej samej nazwie. Dom i majątek w Dąbrowicy był własnością Jana Włodka odziedziczoną po przodkach. W rękach rodziny pozostawał od połowy XVI wieku. Po wojnie upaństwowiony, dom mieści szkołę rolniczą. Rodzina, wyrzucona ze swej posiadłości, przeniosła się do Krakowa.

Pomnik Jana Włodka powstał z inicjatywy dyrektorki Zespołu Szkół Rolniczych w Dąbrowicy pani Janiny Łach. Budowa została w całości sfinansowana z funduszów tej szkoły. Odsłonięcie nastąpiło w roku 1993, wraz z nadaniem szkole imienia Jana Włodka. Autorem rzeźby jest Andrzej Zwolak z krakowskiej ASP. Popiersie odlane z metalu umieszczono na kamiennym cokole. – Rzeźba udała się znakomicie – mówi prof. Jan-Marian Włodek, syn Jana Włodka. – Ojciec wygląda tak, jak Go pamiętamy. Na cokole umieszczono należący do rodziny Włodków z Dąbrowicy herb Sulima.

Za informacje i fotografie dziękuję Prof. Janowi-Marianowi Włodkowi.

(fig)

 

Uwagi.