Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum „Forum Książki” z roku 2002

[Forum Książki]2(27) 2002

W poszukiwaniu kontekstu

Kilkunastoosobowa grupa studentów pedagogiki jednego z większych polskich uniwersytetów uczy się języka na lektoracie. W podręczniku widnieją zdjęcia kilku powszechnie znanych osób. Jest tam piosenkarka Madonna, Czesław Miłosz, prof. Religa, aktor Mel Gibson i inni. Zdjęcia, w zamyśle autora książki, miały stanowić kontekst ćwiczeń w mówieniu na temat kultury i nauki. Zajęć nie można jednak poprowadzić zgodnie z tym planem, bo sportretowane twarze okazują się w większości nieznane studentom. Rozpoznano bez trudu Madonnę, tylko jedna osoba zidentyfikowała Gibsona. Twarze Miłosza, Religi i innych osób nic nikomu nie mówią.

Każdy z prowadzących zajęcia akademickie mógłby przytoczyć podobne przykłady. Składają się one na swoistą księgę humoru, choć czasem są mało śmieszne. Czy można je uogólniać? Czy rzeczywiście świadczą o poziomie wiedzy kulturowej studentów? A może to tylko wyjątki, margines, na który nie warto zwracać uwagi?

Z drugiej strony, pokazany przykład dotyczył obrazków, najprostszej sfery kompetencji kulturowych, najłatwiejszej do przyswojenia w epoce mediów obrazkowych. Nie trzeba wkładać żadnego wysiłku, by poznać twarz Miłosza. Inaczej już ze zrozumieniem i zapamiętaniem jakiegoś wiersza, nie mówiąc o umiejętności wykorzystania cytatu lub posłużenia się sensami Miłoszowej poezji w jakiejś wypowiedzi.

Przykład ten, jak setki innych, skłania do zastanowienia nad tym, do jakiej wiedzy studentów można się odwołać w czasie wykładów, ćwiczeń, seminariów? Co uznać za powszechnie znane? Gdzie szukać kontekstu?

Co jest dla polskiego studenta podstawowym kanonem? Biblia? Żywoty świętych? Nie żartujmy. Mitologia grecka? Raczej nie. Historia powszechna? Filozofia? Też chyba nie. Malarstwo? Muzyka? Literatura? Dobry Boże! Przyrodoznawstwo? Dajmy spokój! Jeśli to wszystko nie, pozostaje odwoływać się na zajęciach do przykładów z życia. Najlepiej życia gwiazd TV.


Grzegorz Filip

W numerze:

Forum Wydawców
– Prezentacje

Bez gwarancji

– Piotr Kieraciński 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Upamiętnienia 

Gdyby żył, byłby stulatkiem 

– Wacław Lewandowski 
O Józefie mackiewiczu w stulecie urodzin

Mackiewicz w listach emigrantów

Forum Targowe

Londyn, Lipsk, Bolonia

– Piotr Dobrołęcki  
Targi książki 
na zachodzie Europy

Varia

Książki, książki

Nowości wydawnictw 
uczelnianych 
i towarzystw 
naukowych

Jak powstaje "Forum Książki"

 

Uwagi

Powrót do strony głównej