Strona główna

Archiwum z roku 2001

Spis treści numeru 4/2001


Kwiecień 4/2001

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Dwie strony medalu 
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Notatnik Ministra Edukacji
  Społeczeństwo wiedzy
– Edmund Wittbrodt

Notatki Ministra Nauki 
  Prawa demokracji 
– Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  Ustawa bez szans 
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Proces boloński
– Jerzy Woźnicki

Zapowiedzi konferencji naukowych 

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Wszystko o akredytacji
  – dyskusja redakcyjna z udziałem przedstawicieli instytucji akredytacyjnych

Życie akademickie

Drogi kariery 
– Piotr Kieraciński
Przyczyny powstawania luki pokoleniowej w polskiej nauce

W drodze do profesora zwyczajnego
  – Krzysztof Królas
Polityka kadrowa uczelni 
na przykładzie UJ

Dydaktyka w niepublicznych 
  – Tadeusz Wojciechowski
Organizacja i zarządzanie 
procesem dydaktycznym

Konsekwencje nowelizacji 
  – Józef Szabłowski
Niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą projekt ustawy o szkolnictwie wyższym

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Austrii
– Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja 
austriackich uczelni 

BADANIA NAUKOWE

Między życiem a skamieliną
– Aneta Wysocka
O Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie

Sztuczne życie?
– Jacek Waniewski
Badania na pograniczu biologii i informatyki

 

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (64)
  Pomnik Józefa Lompy

Kartki z dziejów nauki w Polsce (23)

Przesunięcie towarzyszy 
  - Piotr Hübner
Wymiana pokoleń w polskiej nauce

Rody uczone (54)

Tatarkiewicze
  - Magdalena Bajer
Wybitny filozof i jego rodzina

Gwiazdy i meteory

U źródeł wartości
  – Katarzyna Grochowska
Jacek Woroniecki, teolog i filozof

Uczeni pod pręgierzem krytyki (2)

Nauka jako pole walki 
  – Jan Kozłowski
Pierre Bourdieu o walce 
jako istocie nauki 

OKOLICE NAUKI

Popularyzacja nauki na cenzurowanym
– Jan Kozłowski
Krytyka tradycyjnego modelu popularyzacji wiedzy

Sposób bycia

Krakus z krwi i kości 
  – Piotr Kieraciński
Aleksy Awdiejew, językoznawca i muzyk

Poczta elektroniczna

Czas w naszych czasach 
  – Paweł Misiak
Czy nowoczesne urządzenia rzeczywiście oszczędzają nasz czas?

Esej

Nauka, czyli odwrotność 
konformizmu 
  – Piotr Skórzyński
Wstrząs i choroba jako bodźce rozwoju nauki

Recenzje
  Bioetyka i ryzyko
Polska i Rosja
Wizje kultury pokolenia wojennego
Zenon Przesmycki (Miriam)
Przetrwają najpiękniejsi

FELIETONY

Jak dzieci 
  – Grzegorz Filip

Szkiełko w oku

Cofacze kultury
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Wyznania szalonego humanisty

„Zostańce z nami” 
  – Leszek Szaruga

Wszystko o akredytacji

Powstający system jest najlepszym dowodem na to, że lata pracy wszystkich zaangażowanych w zagadnienia jakości – łącznie z „Forum Akademickim”, które zawsze nas wspierało – owocują. Być może szczęśliwie dla nas, z racji pewnego zbiegu okoliczności, to, że w Polsce z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych krajów powstaje państwowy system oceny jakości, spowodowało, że z drugiej strony jesteśmy prekursorami we wprowadzaniu w Europie akredytacji środowiskowej, o czym mówi europejska platforma akredytacyjna. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Dyskusja panelowa „Forum Akademickiego” na temat systemu akredytacji 

 

Drogi kariery

Rolę nauczycieli i atmosfery w uczelni jako jednego z motywów wyboru kariery akademickiej wskazało bardzo wielu doktorantów. Zatem nie tylko pieniądze. – Nie ma dziś prawdziwych mistrzów – taką konstatację wyraził prof. Janusz Tazbir podczas konferencji Starość i młodość w nauce. Wydaje się ona być w prawdziwa. Większość profesury nie zadbała o swoich uczniów i następców i to – a nie warunki finansowe – jest głównym powodem powstania luki pokoleniowej w polskiej nauce.

Czy młodzi ludzie mają szanse zrobienia kariery w polskiej nauce, zastanawia się Piotr Kieracińsk

 

Sztuczne życie

Węgiel, wodór i tlen to główne pierwiastki składające się na białka, tłuszcze i cukry – podstawowy budulec komórek i wirusów. Nie zapominając o kluczowej roli niektórych innych pierwiastków, można spokojnie stwierdzić, że życie jest oparte na chemicznych związkach węgla. Twierdzenie, że życie może istnieć tylko na tak określonym podłożu materialnym, zostało nazwane przez Chrisa Langtona „szowinizmem węglowym”. Czy życie może istnieć bez tej całej biochemii?

Dr hab. Jacek Waniewski zastanawia się nad wpływem prób tworzenia sztucznego życia na nasz światopogląd

 

Popularyzacja nauki 
na cenzurowanym

Dzięki zastosowaniu metod retoryki i literaturoznawstwa w badaniach nad przekazem popularyzatorskim okazało się, jak wiele w popularyzacji nauki – traktowanej dotąd jako rodzaj wiernego i obiektywnego przekładu z języka badaczy na język szarego obywatela – jest elementem kreacji dokonanej przez popularyzatora, który decyduje o doborze odpowiednich strategii retorycznych, metafor oraz form wizerunku uczonego.

Literaturę krytykującą tradycyjny model popularyzacji wiedzy prezentuje dr Jan Kozłowski.

 

Nauka, czyli odwrotność konformizmu

Trzeba pamiętać, że szkoły powszechne powstały jako pomysł na socjalizację coraz liczniejszego, ze względu na wzrost higieny i rozwój medycyny, potomstwa klas niższych. Dzieci szlachty i bogatego mieszczaństwa miały prywatnych preceptorów i nikt nie przypuszczał, że może się to zmienić. Przeobrażenie się nauczycieli w wychowawców to postulat socjalistycznych działaczy i pisarzy końca XIX wieku, który, tak jak i inne ich pomysły, musiał oczywiście pozostać utopią.

Piotr Skórzyński krytykuje przymus nauczania, jako ograniczenie wolności nauki

 

Niech cud Wielkiejnocy
odmieni nasze serca.
Wesołego Alleluja


życzy 
Czytelnikom

Redakcja

 
 

Komentarze