Strona główna

Archiwum z roku 2001

Spis treści numeru 12/2001

listopad 11/2001
Grudzień 12/2001

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

10 lat, 100 numerów
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Notatnik ministra edukacji
  Na początek - ustawa
– Krystyna Łybacka

Notatki przewodniczącego RGSzW
  System wysoce niewłaściwy
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Utrzymanie zagrożonych regulacji
– Jerzy Woźnicki

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Słaba nauka jest bezużyteczna
   – rozmowa z prof. M. Kleiberem, ministrem nauki

Agora

O pewnych aspektach rektorskich elekcji
  – Cezary Szczepaniak
Czy rektor powinien być wybierany czy mianowany?

Życie akademickie

Benchmarking
– Krzysztof Leja
Jak zostać liderem wśród wyższych uczelni

Równość i nierówność
  – Jacek Wojciechowski
Uczelnie elitarne są potrzebne

Humanizacja studiów
  – Andrzej Samek
Kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej

Wspólnota akademicka
– Grzegorz Filip
Konferencja FNP w Serocku

Z archiwum nieuczciwości naukowej (1)

Metoda Gadsona
– Marek Wroński
Przypadek profesora z uniwersytetu z Liverpoolu  

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Holandii
– Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja holenderskich uczelni

 

BADANIA NAUKOWE

Zawsze pytam o nowe
– rozmowa z prof. M. Kujawińską, laureatką Konkursu o Subsydium Profesorskie FNP

Klimat się oziębia
– Halina Bykowska
Badania prowadzone w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

Niemal wszystko zostało zrobione
– rozmowa z dr. M. Hołyńskim, informatykiem i grafikiem komputerowym

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (71)
  Pomnik Józefa warszewicza

Kartki z dziejów nauki w Polsce (30)

Zanim powstało „Forum Akademickie”
  - Piotr Hübner
Czasopisma akademickie

Rody uczone (61)

Sieroszewscy
  - Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Pisma zagraniczne w bibliotekach naukowych
  – Elżbieta Dudzińska
Jak zapobiec regresowi w dostępie do zagranicznych czasopism naukowych?

Wiarygodne źródło informacji
  – Janusz Rachoń, Henryk Szymczak
Należy powołać Centralną Bibliotekę Nauk Przyrodniczych i Technicznych

Sposób bycia

Utracony Afganistan
  – Piotr Kieraciński
Pasje wspinaczkowe prof. Wojciecha Kapturkiewicza z AGH

Poczta elektroniczna

Internet albo śmierć (naukowa)
  – Paweł Misiak
O publikowaniu osiągnięć naukowych w Sieci

Esej

Wartości apollińsko-sokratyczne
  – Edyta Wolter
Hierarchia wartości w wychowaniu młodych ludzi

Recenzje
  Lexus i drzewo oliwne
Geny i życie
Polska diaspora
Słownik sarmatyzmu
Hannibal

FELIETONY

Strajk o autonomię
  – Grzegorz Filip

Człowiek – słowo nieostre
  – Grzegorz Filip

Szkiełko w oku

Kto pisze scenariusze?
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Wyznania szalonego humanisty

Uroki bibliografii
  – Leszek Szaruga

Słaba nauka jest bezużyteczna

Są duże dysproporcje, jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych w poszczególnych ośrodkach. Pytanie jest szersze: czy lepiej mieć kilka silnych ośrodków badawczych, czy powinno być bardzo wiele ośrodków o wyrównanej pozycji? (...) W przełożeniu na język konkretów polityki naukowej oznacza to pytanie, czy powinniśmy dawać grant zespołowi z małego miasta, nawet, jeśli jest trochę gorszy niż ten z Warszawy czy Krakowa, po to, aby dać szansę zespołowi i wspierać jego rozwój? Znam kolegów, którzy stosują takie rozumowanie przy przyznawaniu grantów.

Rozmowa z prof. Michałem Kleiberem, ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych

 

O pewnych aspektach rektorskich elekcji

Dzisiaj rektor powinien być przede wszystkim wszechstronnym kierownikiem i dyrygentem, poświęcającym się wyłącznie rządzeniu uczelnią. Osób o rozlicznych uzdolnieniach i wielostronnych kwalifikacjach na stanowisko rektora należy szukać nie tylko wśród profesorów własnej uczelni. Rektorem mógłby zostać profesor z innej szkoły wyższej, gdyby jego osoba gwarantowała rozwój uniwersytetu czy politechniki, którą miałby kierować. Należy nadto zwrócić uwagę, że powołanie rektora spoza grona profesorskiego danej uczelni zwalnia tę osobę od wszelkich uzależnień osobistych i grupowych.

Prof. Cezary Szczepaniak proponuje wprowadzenie u nas brytyjskiego modelu wyłaniania rektorów w drodze mianowania

 

Równość i nierówność

Najlepsza byłaby natychmiastowa, powszechna optymalizacja nauczania na wszystkich etapach kształcenia, ale to jest tylko naiwne życzenie, które nie zrealizowało się jeszcze nigdzie. Może wobec tego trzeba dokonać podziału na akademickie i (ogólnie) wyższe kształcenie powszechne oraz elitarne? Wzorem innych krajów. W wielu dziedzinach, być może nawet we wszystkich, nie każdy musi być specjalistą od razu najwyższej klasy, ewentualnie wystarczy, że będzie dobry. A na tych najlepszych popyt jest ograniczony, ale rzeczywiście jest, tyle że musi to być autentyczna profesjonalna elita.

Czy nie należałoby stworzyć w Polsce autentycznych elitarnych szkół wyższych, zastanawia się prof. Jacek Wojciechowski

 

Zawsze pytam o nowe

W potocznej świadomości holografia to obrazy trójwymiarowe. Ściślej mówiąc, jest to zapis informacji amplitudo-fazowej. Amplituda wynika z ilości światła odbitego od przedmiotu, faza to jego kształt. W pamięci holograficznej można na bardzo małej powierzchni zapisać bardzo dużo danych i dodatkowo dane te można gęsto upakować w objętości. Dodatkowo jeszcze hologram jest o wiele mniej narażony na zniszczenie niż zapis magnetyczny, gdyż każdy jego punkt niesie informację o całości zapisanego obrazu.

Rozmowa z prof. Małgorzatą Kujawińską, specjalistką w zakresie optyki stosowanej, laureatką Konkursu o Subsydium Profesorskie FNP

 

Wiarygodne źródło informacji

W naszym kraju nie można liczyć na skokowy wzrost nakładów finansowych przewidzianych w budżecie państwa na naukę i edukację, stąd racjonalne wykorzystanie tych szczupłych środków należy do obowiązku elit politycznych i świata nauki. Możemy w ostateczności nie mieć pieniędzy na aparaturę naukową, ale brak środków na prenumeratę literatury naukowo-technicznej i dostępu do baz danych stanowi zagrożenie rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju.

Prof.prof. Janusz Rachoń i Henryk Szymczak postulują utworzenie centralnej Biblioteki Nauk Przyrodniczych i Technicznych

 

Zdrowych,
pogodnych i rodzinnych
świąt Bożego narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w Nowym Roku
życzy Czytelnikom

Redakcja

 

Komentarze