Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 2/2002

luty 2/2002
Luty 2/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Mówmy prawdę
– Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatnik ministra edukacji
  Jedność w różnorodności
– Krystyna Łybacka

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Podział kompetencji
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Kultura jakości
– Jerzy Woźnicki

Działalność UKA
  Najlepszy dowód
– Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Reguły muszą obowiązywać
   – rozmowa z prof. A. Jamiołkowskim, przewodniczącym PKA

Agora

Przyszłość Akademii
  – Jerzy Kołodziejczak
PAN wymaga głębokiej reformy

Polemiki

Polska Liga Bluszczowa
  – Krzysztof Pawłowski
Polskie uczelnie elitarne i niszowe

Życie akademickie i naukowe

Magnificus
– Zbigniew Drozdowicz
O kadencjach rektorskich w przeddzień wyborów

Za(nie)mówienia publiczne
  – Jacek Wojciechowski
Ustawa o zamówieniach publicznych a biblioteki akademickie

Pomagamy zabierając?
  – Krzysztof Leja
O pomocy materialnej dla studentów

Cambridge w Rykach
  – Izabella Wlazłowska
Afera finansowa w ryckiej WSUPiZ

Język angielski
– Bogusław Żernicki
W Polsce znajomość języka angielskiego nie jest powszechna

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Norwegii
– Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja norweskich uczelni

Z archiwum nieuczciwości naukowej (3)

Koniec kariery pani adiunkt
– Marek Wroński
Przypadek energicznej pani psycholog z Harvardu

BADANIA NAUKOWE

Czas rzeczywisty
– Tomasz Szmuc, Radosław Klimek
O trudnej i specyficznej dziedzinie informatyki

Filozofia nie jest obowiązkowa
– rozmowa z prof. S. Swieżawskim, historykiem filozofii

Diagnostyka medyczna w Internecie
– Elżbieta Pietkiewicz-Kulas
Badania w Katedrze Dźwięku i Obrazu PG

Zaawansowane badania podstawowych problemów
– Bartłomiej Guz
Badania w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Nauki rolnicze w XXI wieku
– Andrzej Dubas
Priorytety nauk rolniczych u progu nowego tysiąclecia

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (73)
  Popiersie Stanisława Konarskiego

Gwiazdy i meteory

Botanik, który był humanistą
  – Beata Machnik
Józef Rostafiński, botanik, historyk nauk przyrodniczych

Rody uczone (63)

Rydzyna, czyli początek
  - Magdalena Bajer
Przodkowie prof. Andrzeja Piekary z UW

Kartki z dziejów nauki w Polsce (32)

W świecie symboli
  - Piotr Hübner
Doktoraty honorowe wczoraj i dziś

Insygnia rektorskie
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

OKOLICE NAUKI

Librarius w bibliotekach 
  – Artur Jazdon
Co biblioteki akademickie zawdzięczają programowi FNP

Świat kultury odległej
  – Monika Szabłowska
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Poczta elektroniczna

W rurach szerokich
  – Paweł Misiak
Nowe sposoby szybkiej komunikacji komputerowej

Recenzje
  Ślady Frankensteina
Zygmunt Krasiński. Oblicza poety
Kosmologia kwantowa
Żyjąc tracimy życie
Choroba wieku

FELIETONY

Szkiełko w oku

Grzbiet widelca
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Dwa słońca
  – Leszek Szaruga

Reguły muszą obowiązywać

Mam nadzieję, że za kilka lat, kiedy znaczna część systemu zostanie oceniona, będzie to podstawą do podejmowania przez ministra edukacji decyzji dotyczącej rozdziału środków publicznych. Aktualnie stosowany algorytm już się przeżył i nie daje możliwości podejmowania racjonalnych decyzji. Istnieje konieczność zbudowania takiego systemu rozdziału środków publicznych, który uwzględniałby jakość. Dziś w algorytmie bierze się pod uwagę sam fakt zatrudnienia na etacie profesora czy adiunkta, a przecież to nie mówi nic o jakości jego pracy. Musimy stworzyć system bardziej precyzyjny.

Rozmowa z prof. Andrzejem Jamiołkowskim, przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

Przyszłość Akademii

Od wielu lat trwa swoisty impas polegający na tym, że nauka czeka na sformułowanie polityki naukowej państwa, a ono z kolei czeka na poważne inicjatywy ze strony nauki, nie sprowadzające się wyłącznie do roszczeń finansowych. Takie wzajemne wyczekiwanie jest szkodliwe dla państwa, a dla nauki może być wręcz zabójcze. Wyjść z tego zaklętego kręgu można tylko wspólnie, ale do nauki należy pierwszy ruch, polegający na pokazaniu, w jaki sposób można to osiągnąć. Wszyscy musimy włączyć się w realizację tego zadania.

Prof. Jerzy Kołodziejczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk przedstawia propozycję reformy tej instytucji

   

Polska Liga Bluszczowa

Czy kształcenie ludzi mądrych może odbywać się w państwowych uniwersytetach, które odrzucą dyktaturę rynku i traktowanie studenta także jako klienta (choć my staramy się ich traktować jako partnerów)? Czy konieczne jest rozróżnienie pomiędzy sprawnością działania, w tym kształcenia, efektywnością finansową uniwersytetu a wyposażeniem jego absolwenta w takie cechy, jak: wiedza, mądrość i umiłowanie prawdy? Jedyną rozsądną odpowiedzią jest, że przeciwstawienie sobie tych cech jest bezsensowne i w długim dystansie czasowym zwyciężą te uczelnie, które potrafią połączyć te cechy, a może doprowadzą do ich synergii.

Czy powstanie elita polskich uczelni na podobieństwo amerykańskiej Ligi Bluszczowej, zastanawia się dr Krzysztof Pawłowski

 

Cambridge w Rykach

Profesorowie sprzedali firmie budowlanej teksty swoich wykładów, skryptów dla studentów i opracowań, za które już wcześniej otrzymali wysokie honoraria z uczelni, w ramach umów o dzieło. (...) Wraz ze swoimi publikacjami profesorowie sprzedali też firmie budowlanej prawa do 1/9 części współautorstwa koncepcji utworzenia uczelni w Rykach i współautorstwa statutu tej uczelni. Zaskakuje wysokość 750 tys. zł, które otrzymała Grażyna Matejek jedynie za prawa do 1/9 części koncepcji utworzenia wyższej uczelni, statutu i regulaminów organizacyjnych uczelni.

Izabella Wlazłowska o aferze finansowej i wyprowadzaniu pieniędzy z Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach

   
 

Komentarze