Strona główna

Archiwum z roku 2001

Spis treści numeru 7-8/2001Lipiec-Sierpień 7-8/2001
  

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Salus rei publicae... 
– Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Zapowiedzi konferencji naukowych 

Notatki Ministra Nauki 
  Czarny scenariusz
– Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  Reprezentujemy całe środowisko
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Zgodna nowelizacja
– Jerzy Woźnicki

Notatki Przewodniczącego KRUN
  Dziesięciolecie
– Józef Szabłowski 

Działalność UKA
  Rozwaga i rzetelność
– Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Przedsiębiorczości trudno nauczyć
  – rozmowa z prof. J. Dietlem, prezesem FEP

Agora

Cena sukcesu 
  – Marek Ratajczak
Jak podnieść jakość studiów ekonomicznych?

Nagi król 
  – Przemko Waliszewski
Nieprawidłowości w kształceniu podyplomowym lekarzy

Życie akademickie

Jakość na świecie
– Ewa Chmielecka
Instytucje akredytacyjne i oceny jakości na świecie

W opinii studentów
  – Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka
Kondycja studiów ekonomicznych w uczelniach niepaństwowych 

Mylące rankingi
  – Tadeusz Wojciechowski
Wobec rankingów, zwłaszcza szkół niepublicznych, należy zachować ostrożność

Latem do szkoły letniej
  – Katarzyna Grochowska
O letnich kursach języka polskiego dla cudzoziemców

Zostań dziennikarzem naukowym
  – Beata Walęciuk-Dejneka
O Podyplomowym Studium Komunikacji Społecznej i Mediów 
w Warszawie 

Dziekanat poza urlopem
  – Bartłomiej Guz
Praca dziekanatów w opinii ich pracowników i studentów 

Pomysł na lato 
  – Krzysztof Leja
Działalność turystyczna Politechniki Gdańskiej

Polemiki

Szum dezinformacyjny
– Grzegorz Racki
Jak liczyć cytowania w pismach z tzw. listy filadelfijskiej?

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe we Francji 
– Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja francuskich uczelni  

Czytelnia czasopism

 

BADANIA NAUKOWE

Wizerunki niepewności 
– rozmowa z prof. Michałem Kleiberem, laureatem konkursu na Subsydium Profesorskie FNP

Historia i pamięć
– rozmowa z prof. Pawłem Machcewiczem, dyr. Biura Edukacji Publicznej IPN

Plastikowa elektronika
– Mariusz Karwowski
Wykorzystanie polimerów w przemyśle i elektronice

Portrety dyscyplin – Paleontologia

Uwięzione w osadach
– Piotr Kieraciński
Dzieje paleontologii i jej dzień dzisiejszy w Polsce

 

W STRONĘ HISTORII

Badacze zodiaku 
  – Stanisław Skirko
Zarys dziejów astrologii

I śmieszne, i groźne
  - Irena Turnau
Początki Zakładu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Pomniki uczonych polskich (67)
  Pomnik Stanisława Staszica

Kartki z dziejów nauki w Polsce (26)

Istotne wzbogacenie nauk
  - Piotr Hübner
Stopnie naukowe jako przejaw instytucjonalizacji nauki

Rody uczone (57)

Paszewscy 
  - Magdalena Bajer

Uczeni pod pręgierzem nauki (4)

Strategie mniejszych uczonych
  – Jan Kozłowski
Rozważania prof. Józefa Kozieleckiego

OKOLICE NAUKI

Nauka na forum
– Krzysztof Guzek
V Piknik Naukowy Polskiego Radia Bis 

Muzeum Kraszewskiego
– Monika Szabłowskai
O muzeum literackim w Romanowie 

Wyprawa w świat mórz i oceanów
– Honorata Ołdakowska
Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie w Gdyni

Sposób bycia

Mari mari peni
  – Piotr Kieraciński
Prof. Zdzisława Ryna przygoda z Ameryką Łacińską

Poczta elektroniczna

Rozmowy na koniec roku (akademickiego)
  – Paweł Misiak
Mało optymistyczne rozważania o sytuacji pracownika uczelni

Recenzje
  Genom
Mistrzowie w krainie życia
Paleofakty
Historia filozofii
Psychologia ewolucyjna
Kultura rosyjska
Mikołaj Kopernik

FELIETONY

Szkiełko w oku

Jak intelektualista intelektualiście
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Wyznania szalonego humanisty

Uniwersytety
  – Leszek Szaruga

Przedsiębiorczości trudno nauczyć

Szkoły niepaństwowe są ciągle niesłychanie słabe. Nie będę ukrywał, że czasami w ich działaniu dominuje motyw zysku. Poza tym, nawet najlepsze spośród tych uczelni muszą się liczyć z tym, że większa konkurencja i niż demograficzny postawi je w trudnej sytuacji. Uważam, że w przyszłości tylko 30 proc. szkół niepaństwowych utrzyma się na rynku. Już niedługo studentom z kiepskich szkół będzie niesłychanie trudno dostać pracę. Trzeba po prostu podciągać poziom, aby sprostać konkurencji. To dotyczy także uczelni państwowych.

Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Dietlem, prezesem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębioczości 

 

Nagi król

Przed testowym egzaminem specjalizacyjnym II stopnia można było wziąć udział w kursie atestacyjnym zorganizowanym przez CMKP. Skorzystałem z tej możliwości, naiwnie sądząc, że pozwoli mi ona usystematyzować wiedzę i przygotować się do spełnienia wymogów testu egzaminacyjnego (...). Przeżyłem niemały szok doświadczając osobiście skutków działania zmienionej mentalności, spotęgowanej patologiczną pomysłowością ponad stuosobowej grupy koleżanek i kolegów, lekarzy z całej Polski, którzy przed egzaminem zapragnęli wejść w posiadanie testu egzaminacyjnego wraz z odpowiedziami w zamian za spore pieniądze.

O konieczności zmian w systemie kształcenia lekarzy pisze dr n.med. Przemko Waliszewski 

 

Uwięzione w osadach

Odciski muszli znajdowane w alpejskich skałach z dala od morskich wybrzeży uważano za pozostałości po biblijnym potopie. Dopiero w epoce nowożytnej stworzono pierwsze wiarygodne interpretacje takich znalezisk i rozpoczęto ich regularne poszukiwania, kolekcjonowanie i badanie. W ten sposób rodziła się dyscyplina naukowa zwana z grecka paleontologią, czyli dziedzina traktującą o bytach dawnych. W zasadzie paleontolodzy zajmują się jednak tylko pewną grupą dawnych bytów – organizmami żywymi, tj. roślinami i zwierzętami, minerały pozostawiając tradycyjnie geologii (...).

Piotr Kieraciński prezentuje portret polskiej paleontologii 

 

Historia i pamięć

IPN został powołany po to, by kreować i zachowywać pamięć o naszej historii. (...) Jest jasne, że musimy budować pamięć pozytywną. Ale z drugiej strony ciążą na nas obowiązki naukowe, trzeba się zajmować sprawami, które nam przynoszą chwałę i sprawami ciemnymi, kontrowersyjnymi. Uczony nie może myśleć tylko o tym, żeby budować pozytywny wizerunek, bo wtedy z historyków przeistoczymy się w propagandystów. (...) Uważam, że obowiązkiem historyków w IPN jest zajmowanie się sprawami drażliwymi, kontrowersyjnymi, bo jak my się nie będziemy nimi zajmować, to dalekie od standardów doskonałości naukowej książki publicystyczne, takie jak książka Grossa, będą określały ramy debaty.

Rozmowa z dr. hab. Pawłem Machcewiczem, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 

 
 

Komentarze