Aktualności
Badania
04 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-07-04

Jak zmieni się rola lidera w erze sztucznej inteligencji?

Pierwszy w Polsce raport na temat postrzegania sztucznej inteligencji przez liderów i liderki opublikował zespół złożony z ekspertów Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działający przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz EY Business Academy Polska. Za kluczowe kompetencje w dobie rozwoju AI uznano empatię, za przełomowe narzędzie – systemy rekomendujące rozwiązania problemów decyzyjnych.

Dynamika zmian sprawia, że coraz częściej pracownicy i liderzy zadają sobie pytanie o stabilność swojego zatrudnienia oraz bardziej filozoficznie — o cel egzystencji. Praca wirtualna, która upowszechniła się po pandemii COVID-19, dała szansę, aby więcej czasu spędzać poza biurem, a z drugiej strony zatomizowała społeczeństwo, rozluźniła więzi pracowników z pracodawcami i zwiększyła konkurencję o największe talenty.

To jednak nie koniec zmian, które czeka świat w najbliższych latach. Patrząc w przyszłość, eksperci przewidują, że w nadchodzącej dekadzie wiodącymi trendami będą Internet Rzeczy (IoT) i Wszechrzeczy (IoE), blockchain, metawersum, multimodalna sztuczna inteligencja i technologie kwantowe. Kluczowa stanie się umiejętność efektywnego tworzenia synergii między człowiekiem i maszyną oraz rozwijanie w firmach cobotyki. Wszystkim tym zmianom towarzyszy niepewność. Jeszcze nigdy społeczeństwo nie mierzyło się z tak dynamicznymi zmianami, które dotyczą zarówno bogatych, jak i biednych, kobiet i mężczyzn, krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Konieczność dostosowywania się do nowych trendów, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, poszukiwanie sensu, budowanie własnej tożsamości na wartościach — to największe wyzwania w dobie Czwartej i Piątej Rewolucji Cyfrowej. Gdzie w tej dynamice odnajdują się liderzy i liderki? Jak widzą swoją przyszłość? Gdzie dostrzegają szanse, a gdzie zagrożenia płynące z wdrażania innowacji technologicznych?

Przywódca Przyszłości – wyniki raportu

Na te pytania odpowiada raport „Przywódca Przyszłości: Jak zmieni się rola lidera w erze sztucznej inteligencji?” przygotowany wspólnie przez zespół EY Business Academy, coachkę i trenerkę Małgorzatę Jakubicz oraz Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Na pierwszym etapie 10 liderów i liderek zostało zaproszonych do udziału w badaniu jakościowym, którego celem było stworzenie kafeterii odpowiedzi dla 14 pytań sformułowanych podczas planowania projektu. Na drugim etapie formularz ankiety w formie elektronicznej został udostępniony liderom i liderkom. W badaniu wzięło udział 720 osób, z czego 58,47% stanowiły kobiety. Dominującą grupą były osoby w wieku 35–44 lat (42%) oraz 25–54 lata (35,69%).

Raport ukazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wpływu transformacji cyfrowej i sztucznej inteligencji na liderów i liderki. Z jednej strony AI pozwala na oszczędność czasu, lepszą organizację pracy i skupienie się na relacjach międzyludzkich. Z drugiej – wprowadza obawy o utratę pracy, presję wydajności oraz przeciążenie informacyjne. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między korzystaniem z technologii a zachowaniem autentyczności i wartości ludzkich w zarządzaniu. Organizacje stają zatem przed wyzwaniem czerpania wartości z integracji cyfryzacji z pracą ludzką i wspierania liderów w adaptacji do nowych technologii, jednocześnie dbając o ich dobrostan i rozwój kompetencji – komentuje dr hab. Artur Modliński, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.

Transformacja cyfrowa budzi lęki związane z automatyzacją, która może zastąpić ludzką pracę. Liderzy obawiają się, że ich rola zostanie zmniejszona lub całkowicie wyeliminowana, co wpływa na ich dobrostan psychiczny i zawodowy. Ponadto, 22% respondentów zauważyło, że AI może prowadzić do mniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego intelektu. Automatyzacja wielu zadań intelektualnych może powodować, że ludzkie zdolności analityczne i twórcze będą mniej wykorzystywane, co obniża wartość intelektualną pracy człowieka. Co ciekawe, co piąty uczestnik badania odczuwa presję związaną z koniecznością dorównania wydajności AI. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonywać zadania szybciej i z mniejszym marginesem błędu, co stawia przed liderami wysokie wymagania wydajnościowe, prowadząc do wzrostu stresu i presji zawodowej.

Za szczególnie interesujące uznać można, że 35% badanych wskazało, że AI pozwala im poświęcić więcej czasu na budowanie i utrzymywanie relacji z ludźmi. Automatyzacja rutynowych zadań daje liderom więcej czasu na interakcje z pracownikami, co może poprawić atmosferę w pracy i zwiększyć zaangażowanie zespołu. Dodatkowo 34% respondentów dostrzega, że AI upraszcza wykonywanie codziennych obowiązków. Automatyzacja procesów i zadań administracyjnych pozwala liderom skupić się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania, co poprawia efektywność operacyjną i uwalnia czas na relacje interpersonalne.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)