Aktualności
Badania
16 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-16

Polscy naukowcy odpowiedzą na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych

Pięć polskich zespołów badawczych znalazło się w gronie laureatów międzynarodowego konkursu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities. Do finansowania zarekomendowano 16 projektów na łączną kwotę prawie 17 mln euro. 

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać wnioski dotyczące budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych. Tematyka zgłoszonych projektów mogła obejmować takie zagadnienia, jak:

  • Urban circular economies
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

O finansowanie mogły się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów naukowców, pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego. Na 152 złożone aplikacje w co trzeciej swój udział mieli polscy badacze. Finansowanie otrzymało ostatecznie 16 projektów na kwotę 16,8 mln EUR. Pięć projektów, w których realizacji uczestniczą Polacy, otrzymało łącznie 4,8 mln zł, z czego NCN przekazało na ten cel prawie 4 mln zł.

Nagrodzone polskie projekty:

  • U-GARDEN: Promowanie budowy zdolności i wiedzy dla rozwoju ogrodnictwa miejskiego w miastach europejskich. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. inż. Maciej Kazimierz Lasocki z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Hiszpanii (koordynator: Universidad de Valencia), Rumunii i Szwecji;
  • CREST: Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów. Pracami polskich badaczy pokieruje dr Bogna Gawrońska-Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Francji i Norwegii (lider: Augmentcity AS);
  • CONTRA: Konflikt w procesach transformacji. Polską grupę nadzoruje dr Joanna Monika Krukowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Belgii, Holandii (koordynator: Universiteit van Tilburg) i Norwegii;
  • City&CoMiasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto. Na czele polskiego zespołu stoi dr hab. Jolanta Małgorzata Perek-Białas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Holandii (lider: Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden) i Rumunii;
  • EmbedterLabs: Lepiej wbudowane laboratoria dla bardziej synergicznego planowania zrównoważonej transformacji miast. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr inż. Joanna Beata Bach-Głowińska z Politechniki Gdańskiej. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Holandii (lider: Universiteit Maastricht) i Szwecji.

Realizacja międzynarodowych projektów rozpocznie się w przyszłym roku.

MK, AKJ, źródło: NCN

 

Dyskusja (0 komentarzy)