Aktualności
Badania
18 Października
Opublikowano: 2021-10-18

Wyłoniono ostatnich laureatów BEETHOVENA

Ponad 10 mln zł na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce trafi do 15 naukowców, którzy zostali laureatami czwartej, i ostatniej, edycji konkursu BEETHOVEN. 

BEETHOVEN CLASIC 4 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez polsko-niemieckie zespoły z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 3 i opiera się na współpracy Narodowego Centrum Nauki z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft, zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadziły wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. W konkursie można było otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją polskiej części projektu.

W czwartej edycji wyłoniono piętnastu naukowców, którzy otrzymali na swoje badania ponad 10,2 mln zł. Najwięcej, bo blisko 1,4 mln zł, trafi do prof. dr. hab. Romana Czai z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zamierza stworzyć znormalizowaną metodologię mapowania cyfrowego. Jednym z celów projektu jest cyfrowa edycja map katastralnych dla sześciu miast, trzech polskich i trzech niemieckich, według kryteriów typologicznych. Mapy historyczne przetwarzane będą w Systemie Informacji Geograficznej, a geodane wzbogacone zostaną o podstawowe informacje historyczne i przetworzone w sposób znormalizowany. Ponadto badacze chcą opracować metody i narzędzia do publikacji cyfrowych danych kartograficznych tak, aby można je było wykorzystywać w kolejnych przedsięwzięciach tego typu.

Ponad 1,1 mln zł przyznano dr. hab. Łukaszowi Niesiołowskiemu-Spanò z Uniwersytetu Warszawskiego na badania nad religią w Palestynie epoki perskiej i hellenistycznej. Celem projektu jest rekonstrukcja świata wyobrażeń religijnych oraz praktyk kultowych starożytnej Palestyny w okresie od V do III w. p.n.e. Będzie to możliwe dzięki zderzeniu ze sobą materiału źródłowego z epoki (tekstów oraz ikonografii) z literaturą biblijną. Pozwoli to na lepszą interpretację danych biblijnych. Badania umożliwią zrekonstruowanie świata wyobrażeń religijnych, które towarzyszyły pisarzom Biblii, a zatem stanowiły dla nich punkty odniesienia – zarówno inspiracje, jak i obiekty polemiki.

Zjawisku tolerancji przyjrzy się inny naukowiec z UW – dr hab. Maciej Ptaszyński. Na zbadanie fenomenu tolerancji religijnej w kontekście historycznym otrzymał prawie 489 tys. zł. Dotychczasowe badania ujmowały to pojęcie i zjawisko albo jako ideę rozwijaną przez intelektualistów, albo jako praktykę współżycia przedstawicieli różnych wyznań i religii na jednym terytorium. Celem projektu jest pokazanie nowego znaczenia tego fenomenu. Naukowcy chcą spojrzeć na zjawisko tolerancji jako efekt szeroko pojętych relacji dyplomatycznych i polityki łączącej polsko-litewską Rzeczpospolitą z Brandenburgią-Prusami w XVII–XVIII w. Zajmą się przemianami tego pojęcia i cechami „tolerancyjnego państwa”, sposobami tworzenia wizerunku tolerancyjnego państwa i propagowania tego wizerunku w sferze publicznej, a także społecznymi i politycznymi skutkami zdobycia tego miana.

Była to ostatnia edycja konkursu BEETHOVEN. Od 2021 r. program BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach nauki został zastąpiony programem Weave.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

Dyskusja (0 komentarzy)