29 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-29

5G i problemy mieszkańców wsi

Dużo mówi się o zaletach sieci bezprzewodowej 5G dla terenów o dużym zagęszczeniu ludności. Będzie ona w stanie obsługiwać nawet do miliona urządzeń na jednym kilometrze kwadratowym. A jakie są skutki jej wprowadzenia na tereny wiejskie?

O sieci bezprzewodowej 5G czytamy na blogu „Na fali nauki”. Nowy typ sieci to nowe możliwości związane między innymi z szybszym przepływem danych, mniejszym opóźnieniem, większą przepustowością oraz stabilnością sieci. Mimo oczywistego powiązania tych cech z rozwojem obszarów miejskich, autorzy najnowszego wpisu sugerują, że to tereny mniej zaludnione i wiejskie skorzystają na technologii 5G najbardziej. Polskie wsie i mniejsze miejscowości wciąż mają ograniczony dostęp do nowych technologii, co skutkuje m.in. utrudnionym dostępem do odpowiedniej opieki medycznej, edukacji, kultury i rozrywki. Wszystko to sprawia, że trend „uciekania ze wsi” wciąż ma się w naszym kraju całkiem dobrze.

Główne problemy wsi w dużej mierze wiążą się z wykluczeniem komunikacyjnym. Czasochłonne dojazdy do większych miast w celu odbycia wizyty lekarskiej, zdobycia wykształcenia, dotarcia do lepiej płatnej pracy na wyższym stanowisku są dodatkowo utrudnione rozmieszczeniem i odległością przystanków. Kolejne na liście ograniczeń są te związane z dostępem do kultury i rozrywki oraz innych udogodnień, które są dla każdego człowieka niemniej ważne.

Autorzy bloga uważają, że choć nowa sieć nie zmieni całkowicie środowiska wiejskiego w tych obszarach z dnia na dzień, to może być początkiem poprawy sytuacji mieszkańców mniej zaludnionych obszarów Polski. Sieć 5G poprawi wydolność sieci, a to bezpośrednio wpłynie na możliwość wprowadzenia rozwiązań dotychczas niedostępnych na obszarach oddalonych od większych metropolii. Jest to szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii. Wiele osób zmieniło nastawienie do telemedycyny czy pracy zdalnej. Poprawił się dostęp i bezpieczeństwo załatwiania ważnych spraw urzędowych czy finansowych za pomocą internetowego łącza. Kultura i rozrywka przez komputer również zmieniły swoje oblicza otwierając nam dostęp do miejsc wcześniej dostępnych jedynie dla wybranych. Zmienił się również sposób kupowania towarów i usług, a wiele firm poszerzyło dostępność swojej oferty dla klientów z każdego miejsca w kraju.

Te wszystkie udogodnienia są szansą na rozwój nie tylko mieszkańców metropolii, ale również, jeśli nie szczególnie, tych mniej zaludnionych obszarów. Warunkiem dogodnego korzystania z tych możliwości jest jednak solidne połączenie sieciowe oraz odpowiednie parametry bezprzewodowej transmisji danych. Jak podkreślają autorzy bloga, aby załatwianie spraw formalnych za pośrednictwem sieci było możliwe, połączenie musi być niezawodne.

Wszystkie te cechy może zagwarantować dostęp do bezprzewodowej sieci 5G oraz rozbudowa potrzebnej do tego infrastruktury. Według autorów wpisu, jest to ogromna szansa na zmniejszenie dysproporcji między terenami wiejskimi a miastami. Rozpowszechnienie zdalnych form funkcjonowania w różnych aspektach życia sprawi, że główna bariera, czyli odległość od miasta, przestanie być kluczowa. W ten sposób nowa technologia transmisji danych pozwoli mieszkańcom terenów słabo zaludnionych po prostu mieć dostęp – tylko tyle i aż tyle.

To rzeczywiście jest ciekawa perspektywa wskazująca na duże możliwości rozwoju terenów pozamiejskich dzięki bezprzewodowej sieci 5G. Miejmy nadzieję, że jej implementacja rzeczywiście spełni oczekiwania mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jednocześnie nie zapominajmy, że wciąż powinniśmy dbać o poprawę dostępu do wszystkich omawianych obszarów życia dla społeczności niemieszkającej w metropoliach również w wersji offline.

Oprac. dr Paulina Mozolewska http://naukowka.pl/

O autorach:

Blog „Na Fali Nauki” powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Prowadzony jest przez grupę naukowców, którzy koncentrują się na obalaniu mitów związanych z rozwojem technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Są to między innymi tematy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, wdrażania sieci 5G, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń w medycynie, czy codziennej komunikacji. Jednym z partnerów bloga jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauk.

Dyskusja (0 komentarzy)