24 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-24

Edukacja o nowych technologiach

Darek Aksamit jest jednym z autorów bloga popularnonaukowego Na Fali Nauki. W jednym z ostatnich wpisów pojawił się artykuł rozważający różne źródła wiedzy dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Blog Na Fali Nauki powstał w odpowiedzi na coraz częstsze w przestrzeni publicznej teorie spiskowe oraz informacje niezgodne z aktualną wiedzą naukową, a dotyczące rozwoju technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Chodzi mi.in. o promieniowanie elektromagnetyczne, wdrażanie sieci 5G, wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń w medycynie czy codziennej komunikacji.

Jeden z ostatnich wpisów zainspirowało spotkanie „Bądźmy w zasięgu – uczmy od podstaw”, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W czasie dyskusji eksperci wspólnie zastanawiali się, dlaczego niektóre rzeczy rozumiemy bez problemu, a inne sprawiają nam trudności i jak w dążeniu do wiedzy wspiera nas, lub przeszkadza proces edukacji zorganizowany systemowo.

W rozważaniach dotyczących edukacji społeczeństwa na pierwszy plan wysuwa się oczywiście rola i jakość systemu edukacji oraz funkcja nauczycieli. Niestety, nie są oni wystarczająco wspierani w dostępie do wiedzy o nowoczesnych technologiach, co w dzisiejszych czasach jest istotnym elementem edukacji. Edukacja szkolna jednak i tak jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Autor zauważa, że nawet przy 100% skuteczności nauczania, obecnie uczestniczy w niej około czterech milionów uczniów, czyli około 10% społeczeństwa. Przy zapewnieniu najwyższych standardów edukacji, wszystkich Polaków można by przez nią przeprowadzić dopiero za 60 lat, a i tak zdobyta przez ten czas wiedza zdąży się już zdezaktualizować. Rzeczywiście, takie podejście to raczej piękna utopia.

Niezależnie od tych wyliczeń i tak chcielibyśmy, aby nauczyciele przekazywali uczniom rzetelną wiedzę o nowoczesnych technologiach. Jednak by było to możliwe, powinniśmy zadbać o ich poziom wiedzy tym obszarze. Większość polskich nauczycieli w czasach swojej nauki do zawodu nie miała przecież nawet dostępu do Internetu. Jeśli większość z nich już teraz swobodnie używa nowoczesnych technologii, nie oznacza to, że mogą o tych technologiach nauczać. Autor używa zgrabnego porównania „nie każdy kierowca może być instruktorem nauki jazdy” i to stwierdzenie ma duży sens.

A co nauczycielom oferuje „system”? Niewiele. Dostają może sprzęt oraz podstawę programową, która dotyczy głównie ogólnych zagadnień. Aby nauczyciel mógł wyjaśnić wiedzę na przystających do rzeczywistości przykładach, musi się dokształcić we własnym zakresie. Trafienie na takiego nauczyciela zależy od szczęścia, którego nie będzie miał każdy uczeń.

No i co z tymi, którzy do szkoły już nie chodzą? Skąd oni mają brać wiedzę? Z książek, od znajomych, z telewizji czy Internetu – zastanawia się autor? Kto ma odpowiadać za poziom wiedzy społeczeństwa? Sam obywatel, ministerstwo nadzorujące daną działalność czy komercyjne firmy oferujące technologiczne nowinki? Na przykład kto powinien być zobowiązany do tłumaczenia zasady działania szczepionek opartych o technologię mRNA? Aksamit uważa, że pozostawienie obywateli samych sobie „jest oddaniem walkowerem pola walki rosyjskim trollom oraz rodzimym oszustom, ewentualnie demagogicznym politykom”.

Wsparciem w zdobywaniu wiedzy mogłyby być cieszące się zaufaniem instytucje publiczne, które dzięki wsparciu finansowemu mogłyby tworzyć swego rodzaju białe listy, czyli miejsca, w których obywatel może poszukiwać zweryfikowanej wiedzy w danym obszarze. Zdaniem autora takim miejscem mogą być również blogi, takie jak strona Na Fali Nauki, które dostarczając rzetelną wiedzę tym, którzy jej poszukują. Tylko w tym wypadku ponownie musimy się zastanowić, kto miałby decydować, którym źródłom możemy zaufać i jak często należałoby weryfikować poziom merytoryczny treści w nich zawartych?

Oprac. dr Paulina Mozolewska http://naukowka.pl/

O autorze:

Dariusz Aksamit – fizyk medyczny z Politechniki Warszawskiej. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem druku 3D w radioterapii oraz ochroną przed promieniowaniem jonizującym. Laureat konkursu Popularyzator Nauki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Fundacji Marsz dla Nauki.

 

Dyskusja (0 komentarzy)