21 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-21

Wykaz czasopism okiem medyka

Wykaz czasopism naukowych i wydawnictw jest szeroko dyskutowany w środowisku naukowym. Zasady, które będą podstawą zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych, budzą wiele emocji.

Swoją opinię na ten temat wyraził prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz na swoim autorskim blogu http://wojciech.pluskiewicz.pl/. W swoim ostatnim wpisie wyjaśnia, czym dokładnie jest wykaz, kiedy został opublikowany i z czego się składa. Omawiany artykuł dotyczy jedynie części wykazu dotyczącej nauk medycznych. Obejmuje ona w sumie 8659 tytułów, podzielonych na pięć kategorii: za 200, 140, 100, 70, 40 i 20 punktów.

Według profesora stworzenie miarodajnego systemu oceny wartości czasopism jest zadaniem niemożliwym. Dlaczego? Jak przekonuje, wartość publikowanych artykułów w jednym czasopiśmie nigdy nie będzie taka sama, a aby móc ją poznać dla poszczególnych prac, musi minąć trochę czasu. Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów oceny jakości czasopisma jest więc liczba cytowań w ujęciu rocznym. To kryterium przekłada się na wskaźnik Impact Factor (IF).

Ponadto podział czasopism tylko na pięć kategorii – zdaniem Pluskiewicza – nie oddaje obiektywnie ich wartości i jest zbyt sztywny. Prawdziwa skala znaczenia pisma zmienia się każdego roku i zależy od liczby cytowanych artykułów, które zostały w nim opublikowane. To oznacza, że przy takim podejściu kategorii powinno być nie pięć, a… tysiące.

Próba kategoryzacji, również ta oparta na wskaźniku IF, zawsze pozostanie niedoskonałą próbą oceny wartości czasopisma i nie reprezentuje wagi indywidualnej pracy w nim opublikowanej – pisze dalej autor. W każdym wydawnictwie znajdują się prace z bardzo wysokim odsetkiem cytowań i takie, które są cytowane poniżej średniej. Dlatego przekładanie średniej wartości periodyku na dorobek indywidualny autora będzie nietrafione. Pluskiewicz wskazuje na rozwiązanie, które mogłoby okazać się bardziej obiektywne. Liczba cytowań i ich pochodne mierzone np. przez indeks Hirscha danego autora mogłyby zobrazować prawdziwą jakość pracy naukowca.

W końcowej części profesor posługuje się przykładem własnych prac. Od 1997 roku opublikował 107 artykułów dotyczących chorób metabolicznych kości w pismach o zasięgu międzynarodowym z tzw. listy filadelfijskiej. W obszarze jego zainteresowań najbardziej prestiżowe są tytuły: Journal of Bone and Mineral Research, Bone i Osteoporosis International. W pierwszym z nich autor opublikował jedną pracę, w drugim – 5, a w trzecim – 13. Podaje, że najważniejszym z nich jest Journal of Bone and Mineral Research (IF za 2019: 5,854), a dwa pozostałe są równorzędne (Bone – IF za 2019: 4,147; Osteoporosis International – IF za 2019: 3,759). Na ministerialnej liście Journal of Bone and Mineral Research i Osteoporosis International mają po 140 punktów, a Bone – 100. Niestety, nie wiadomo, jakie kryteria zdecydowały o takiej punktacji.

Autorowi trudno zaakceptować model oceny tak oderwany od rzeczywistości. Jednocześnie podkreśla wagę tych ustaleń dla poszczególnych pracowników naukowych i zaznacza, że jego komentarz dotyczy jedynie medycyny.

oprac. dr Paulina Mozolewska http://naukowka.pl/

fot. www.podyplomie.pl

O autorze:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Swój blog prowadzi od 2008 roku. Komentuje na nim głównie tematy związane z życiem uniwersyteckim. Od 1994 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym ŚUM. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, a jego hobby to narty oraz rower.

Dyskusja (0 komentarzy)