09 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-09

Z obrad KRASP

Pod koniec maja miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kilka refleksji po spotkaniu pojawiło się na blogu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona prowadzona przez prof. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, powstała w celu informowania o przebiegu wyborów na kadencję 2020–2024. Obecnie jest wciąż aktywnie prowadzona i informuje o działalności autora. W jednym z ostatnich wpisów podzielił się on kilkoma refleksjami z majowego posiedzenia KRASP. Organizacja ta zrzesza polskie uczelnie. Ze względu na liczbę swoich członków, kwestie bieżące najczęściej dyskutuje poprzez prezydium, które w imieniu KRASP wydaje odpowiednie stanowiska. Spotkanie plenarne, na którym spotykają się członkowie organizacji, ma zatem ogromne znaczenie, ponieważ swoje zdanie może wyrazić już nie wąskie grono delegatów, ale szeroka reprezentacja środowiska naukowego w Polsce.

Autor wpisu informuje, że na tegorocznym zjeździe nie pojawił się minister edukacji i anuki. W programie posiedzenia znalazł się co prawda punkt dotyczący proponowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN), jednak żaden reprezentant ministerstwa nie odniósł się do proponowanych i opiniowanych przez KRASP zmian. Jednocześnie wiceminister Wojciech Murdzek zapewniał o dobrej woli resortu i możliwościach, jakie otworzą nowe środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Polskiego Ładu, zwłaszcza dla szkół medycznych i powiązanych z medycyną badań. Nie padły jednak wyjaśnienia, jak będzie wyglądało finansowanie nauki w bieżącym i kolejnym roku. Dr hab. Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, wspomniał o możliwościach współpracy nauki z biznesem i wskazywał na konieczność dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki.

Według autora wpisu wszystkie te głosy w ogólnym ujęciu są słuszne. Zabrakło jednak propozycji konkretnych działań, które miałyby na celu umiejscowić znaczenie nauki w wizji rozwoju kraju. Poza ogólnikami podkreślającymi, że nauka powinna być obecna w działaniach kształtujących przyszłość Polski, nie padły żadne wiążące ustalenia. Rektor UWr podsumowuje: „nauka nie jest postrzegana jako źródło zmian, koło napędowe modernizacji Polski, ale nawet nie jako istotny element wsparcia naszych modernizacyjnych ambicji”. Dodaje również, że nauka jest obecnie traktowana jako narzędzie łatania palących potrzeb (np. w kontekście medycyny), ale na ogólnym poziomie nie jest wystarczająco dostrzegana.

Obecny przez chwilę wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wyraźnie podkreślał znaczenie nauki dla przyszłości Polski. Wyraził swoje obawy dotyczące odsuwania nauki na margines życia kraju przez partyjne elity zarządzające państwem. Jednocześnie podkreślał społeczne znaczenie nauki i klarownie wskazywał centralne znaczenie rozwoju nauki i edukacji dla przemian cywilizacyjnych.

Niestety, zdaniem prof. Wiszewskiego połączenie dwóch ministerstw – nauki i edukacji poskutkowało zrzuceniem szkolnictwa wyższego z kręgu zainteresowań elit naszej władzy. Rośnie rola ideologizacji szkół wyższych, a kryteria merytoryczne tracą na znaczeniu. Podczas posiedzenia brakowało czasu na szeroko zakrojoną dyskusję. Najważniejsze tematy zostały co najwyżej skomentowane przez wspomnianych przedstawicieli rządu oraz zreferowane w formie stanowisk prezydium KRASP.

Nie pojawiło się również wezwanie do obowiązkowego szczepienia. Autor docenia jednak wezwanie KRASP do zaszczepienia się studentów i nauczycieli akademickich. To jedyna droga, by móc bezpiecznie wrócić w mury uczelni w nowym roku akademickim. Temat ewaluacji wypłynął jedynie w kontekście wprowadzenia odmiennego sposobu oceniania dyscyplin w uczelniach i w Polskiej Akademii Nauk ze względu na brak obowiązków dydaktycznych jednostek PAN.  Według autora przyjęte głosowaniem rozwiązania są niekorzystne dla uczelni.

Autor kończy swój wpis, pozostając w optymistycznym nastroju. Polskie uczelnie oraz uczeni mogą pochwalić się coraz lepszą rozpoznawalność międzynarodową. Z prezentowanych na posiedzeniu danych wynika, że kolejne uczelnie, zwłaszcza UW i UJ, ale też UAM, awansują w światowych rankingach. Pokazuje to, że warto inwestować w najlepszych. Rektor szczerze przyznaje, że jego jednostka dopiero rozpoczyna swoją podróż drogą, którą wspomniane uniwersytety już maszerują. Jednocześnie wyraża pewność, że Uniwersytet Wrocławski „idzie do przodu”.

Oprac. dr Paulina Mozolewska http://naukowka.pl/

O autorze:

Przemysław Wiszewski – historyk, jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim od 1993 r. Doktorat obronił w 2000 r., stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2009 r., zaś tytuł profesora w 2015 r. Jest zapalonym regionalistą, miłośnikiem dziejów Śląska, a także popularyzatorem wiedzy historycznej. Od maja 2020 r. pełni funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Dyskusja (0 komentarzy)