Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 1/1998

Okładka 1/98
Styczeń 1/98

Spis treści

FELIETON REDAKCYJNY

Panieński rumieniec dzięcieliny
- Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przew. RGSzW

ŻYCIE AKADEMICKIE

W kręgu zamówień publicznych
- Jacek Wojciechowski

Wotum nieufności
- Zbigniew Żmigrodzki

Razem czy osobno
- Marek Dietrich

Nagrody FNP

Polskie Noble'97

Sprzedaż nauki

Klimat dla talentów
- rozmowa z prof. J. Hamanem, prezesem PFUN

Upowszechnianie albo widok z okna
- Grzegorz Filip

Czy sprzedawać naukę?
- Wiktor Niedzicki

Agora

Nowe byty bywają potrzebne
- Andrzej Pelczar

Dostępna, wolna i przydatna
- Kazimierz Pospiszyl

Za granicą

Czytelnia czasopism

Mapa nauki polskiej

Prąd ze Szwecji
- Halina Bykowska

Na mokro i na sucho
- Artur Wolski

Gwiazdy i meteory

Hrabia Traliski
- Marek Baterowicz

OKOLICE NAUKI

Psychologia dla kapitalistów
- rozmowa z dr. R. Ohme, psychologiem społecznym

Poczta elektroniczna

Fantastyka...?
- Paweł Misiak

Pomniki uczonych polskich (18)

Pomnik Jana Mikulicza-Radeckiego II str. okł.

Rody uczone (18)

Dobrzyccy i Kolbuszewscy
- Magdalena Bajer

Esej

Nauka i błąd
- Piotr Skórzyński

Recenzje
Ślepy zegramistrz
1789: Emblematy rozumu
Kultura antyczna
Patologia życia gospodarczego
Psychologia pamięci
Książki nadesłane

FELIETONY

Wihajster
- Jan Koteja

Trzy, cztery rzeczy najważniejsze
Wojciech Chudy

Naczynia połączone
Leszek Szaruga

Klimat dla talentów

   Istnieje bardzo słaba korelacja między nauką a codziennością. Jakość samochodu czy sprzętu elektronicznego nie jest kojarzona z nauką, ale raczej z pracą techników i konstruktorów. Ludzie zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, jak wielki jest wkład nauki w produkty konsumpcyjne. Niewiele osób kojarzy sukcesy techniczne z nauką. To jest zbyt skomplikowane, by przeciętny obywatel zdawał sobie z tego sprawę. Tymczasem faktycznie może to być znakomity przyczynek do popularyzacji osiągnięć nauki.

Rozmowa z prof. Januszem Hamanem, prezesem Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki

Nowe byty bywają potrzebne

   Trudno założyć, że rektorzy będą mogli  i chcieli poświęcać czas i energię na obradowanie nad sprawami wymagającymi opinii, a w związku z tym - bardzo często - powoływania komisji, których wyłanianie, na zasadach permanentnego działania, spośród członków KRASP nie wydaje się możliwe. Po drugie: ustawowe udzielenie prawa (a więc i obarczenie obowiązkiem) wydawania opinii musi się wiązać ze sformalizowaniem struktury ciała, które opinie ma wydawać. A więc konieczne będzie ustawowe uregulowanie statusu KRASP.

Andrzej Pelczar, przewodniczący RGSzW, polemizuje z Jerzym Woźnickim, rektorem PW, na temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym

Wotum nieufności

 

   Anonimowość szkolnych i uczelnianych ocen mieści w sobie immanentnie czynnik nieprawidłowości i nieodpowiedzialności, zaś obwinieni czy skrytykowani w ten sposób - nie mają praktycznie możliwości obrony w konfrontacji z autorami bądź inspiratorami opinii. Również część uczniów i studentów dostrzega niewłaściwość i ujemne skutki tej bezdyskusyjnie narzuconej i szkodliwej społecznie metody.

Zbigniew Żmigrodzki krytycznie o ocenianiu nauczycieli akademickich przez studentów

Nauka i błąd

   Przyznanie się do błędu wymaga pewnej elastyczności umysłu i pewności, że nie uszczupli to naszej prawdziwej wartości. Jest smutną prawdą, że nie ma zbyt wielu ludzi o takich cechach. (...) Uczeni - jeśli to rzeczywiście na prawdzie im przede wszystkim zależy - potrafią jednak odrzucić błędne hipotezy i wycofać się ze zwodniczej ścieżki. Rzecz w tym, że nauka zmienia świat tylko przez społeczeństwo i jego instytucje - te zaś są nieraz wręcz hermetycznie zamknięte na wszelkie nowości.

Piotr Skórzyński o najgłośniejszych błędnych teoriach w nauce

 

Uwagi.