Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 11/1999

[Okładka]

Artykuły
 

FELIETON REDAKCYJNY

Solidarność źle pojęta
Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Notatki Ministra Nauki
  - Andrzej Wiszniewski
Zacieśnić współpracę

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  - Andrzej Pelczar
Metodyka konstruowania budżetu

Z prac KRASP
- Jerzy Woźnicki
Dyskusja o ustawie

Działalność UKA
  - Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski
Owoce twórczego wysiłku

Notatki Przewodniczącego KRUN
  - Krzysztof Pawłowski
Punkt zwrotny

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rozmowa Forum

Rewolucje są nieskuteczne
  - rozmowa z prof. A. Pelczarem, przewodniczącym RGSzW

Agora

Sens nauki a odpowiedzialność uczonych
  - Leszek Kuźnicki
Znaczenie etyki we współczesnych badaniach naukowych

Życie akademickie

Granice absurdu
  - Piotr Kieraciński
O nieuczciwości w nauce na przykładzie pracownika wrocławskiej Akademii Medycznej 

Dane dotowane
  - Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Andrzej Padziński
Bazy danych w polskich bibliotekach uczelnianych

Dwóje w indeksie
  - Halina Bykowska
Jak oceniać poziom wiedzy studentów?

Studia za granicą

Technik z duszą humanisty
  - Maria Stolarska
O humanizacji studiów technicznych we Francji i w Polsce

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Gdzie oni są?
- Janusz Gil
Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?

Przyroda Europy Wschodniej
- Stanisław Czachorowski
O sensie badań środowiska przyrodniczego naszych wschodnich sąsiadów

W STRONĘ HISTORII

Geografia uczy
  - Stanisław Liszewski
Wkład geografów w kształcenie polskiego społeczeństwa

Pomniki uczonych polskich (48)
  Pomnik Stanisława Staszica

Kartki z dziejów nauki w Polsce (7)

Towarzystwa i towarzysze
  - Piotr Hübner
Dzieje i rola towarzystw naukowych

Rody uczone (38)

Rodzina Kulów
  - Magdalena Bajer
Potomkowie Witolda Kuli, wybitnego historyka

Gwiazdy i meteory

Książka szkocka
  - Marek Remiszewski
Stefan Banach, matematyk

OKOLICE NAUKI

Po trzeciej stronie
- rozmowa z dr. hab. Przemysławem Czaplińskim, 
teoretykiem i historykiem literatury

Sezam nauki wrocławskiej
- Cezary Kaszewski
O tegorocznym Festiwalu Nauki we Wrocławiu

Poczta elektroniczna

Telechata za wsią
  - Paweł Misiak
Co to jest wirtualna praca i wirtualne miejsce pracy?

Esej

Nierówność
  - Piotr Skórzyński
Teorie nierówności społecznej, rasowej, etnicznej, religijnej itp.

Recenzje
  Szósta katastrofa
Literatura polska 1976-1998
Giedroyc i „Kultura”
Katolicka nauka społeczna...
Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996
Książki nadesłane

FELIETONY

Szkiełko w oku
  - Piotr Müldner-Nieckowski
Strajk pielęgniarek trwa od 55 lat 

Wyznania szalonego humanisty
- Leszek Szaruga
Nauka niewieścia

Rewolucje są nieskuteczne

   Wysuwane w pewnych dyskusjach propozycje „przekształcenia Rady Głównej w AKA” oznaczać musiałby de facto likwidację Rady. Ale to jest tylko jedna z propozycji w dyskusji, a znany mi projekt ustawy przewiduje właściwy rozdział ról Rady Głównej i AKA. Według mnie, jest dostatecznie dużo do zrobienia zarówno dla Rady, jak i dla KRASP, a dwie optyki mogą tylko wyjść na dobre.

Rozmowa z prof. Andrzejem Pelczarem, przewodniczącym Rady Głownej Szkolnictwa Wyższego

 

Sens nauki a odpowiedzialność uczonych

   Badania naukowe są realizacją podstawowej potrzeby człowieka – dążności do poznania. Wolność czy raczej swoboda w podejmowaniu badań jest warunkiem realizacji tej dążności. Stawianie ograniczeń administracyjnych, prawnych czy innych jest wkroczeniem na drogę, która prowadzi do likwidacji działalności naukowej w wielu kierunkach. Rozwiązanie tego dylematu jest tylko jedno: trzeba doskonalić postawy etyczne ludzi nauki.

Prof. Leszek Kuźnicki o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą gwałtowny rozwój badań naukowych

 

Granice absurdu

   Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych stwierdza, że niektóre etapy postępowania habilitacyjnego są niejawne. W żadnym paragrafie nie ma mowy o obejmowaniu tajemnicą całego postępowania. Niejawne są np. recenzje, ale to, czy praca została skierowana do recenzji oraz czy recenzja jest pozytywna, czy negatywna, jest jak najbardziej jawne. Czy nie zbyt wiele tych „tajemnic?

O pewnym oszustwie naukowym i jego konsekwencjach pisze Piotr Kieraciński

 

Gdzie oni są?

   Zainstalowany na pokładzie sondy instrument do pomiaru fal plazmowych zarejestrował wąskopasmową, impulsową i modulowaną amplitudowo emisję radiową. Jej charakter wskazuje, że nie pochodzi ona ze źródeł naturalnych, takich jak burze czy ziemskie pole magnetyczne. Świadczy o obecności cywilizacji technicznej, używającej fal radiowych do przekazu informacji.

Prof. Janusz Gil poszukuje śladów obcych cywilizacji we Wszechświecie

 

Po trzeciej stronie

   To, co się działo na początku lat 90., było związane z generalną postawą kwestionowania każdego autorytetu. Nie tylko autorytetu wcześniejszych przywódców duchowych (...). Kontestowano wszelkie hierarchie i autorytety, żeby się nie ukonstytuowały. Bo ukonstytuowanie się autorytetu zawsze prowadzi do zafałszowania prawdy indywidualnej, odbiera nam cząstkę nas samych.

Rozmowa z dr. hab. Przemysławem Czaplińskim, teoretykiem i historykiem literatury

 

Nierówność

   Pycha dobrze urodzonych, dziś zabawna, onegdaj była jednym z filarów ustroju, przy czym jednak nigdy nie zostało do końca ustalone, od którego momentu człowiek ma prawo uważać się za „człowieka”: czy mając po prostu szlachecki herb, czy dopiero, gdy spełni definicję księcia Windischgraetza, według której człowiek zaczyna się dopiero od barona?

Piotr Skórzyński prezentuje rozmaite teorie wyższości i niższości w dziejach myśli ludzkiej 

 

Uwagi.