Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 5/1999


Maj 5/99
 
Artykuły


 

FELIETON REDAKCYJNY

Blisko, coraz bliżej
- Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
  - Andrzej Wiszniewski
Żródła niedociągnięć

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  - Andrzej Pelczar
Strukturalne wady systemu

Działalność UKA
- Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski
Akredytacja uniwersytecka

Notatki Przewodniczącego KRUN
  - Krzysztof Pawłowski
Wspólny język

Zapowiedzi konferencji naukowych

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rozmowa Forum

Nie ma miejsca na przeciętność
  - rozmowa z prof. J. Kochem, członkiem KBN

Agora

Odpłatność za studia
  - Jerzy Woźnicki
Propozycja zapisu w nowym
prawie o szkolnictwie wyższym

Ponaduczelniane ciała kolegialne
  - Czesław Królikowski
Jak działają rady szkolnictwa wyższego i konferencje rektorów w krajach europejskich?

Życie akademickie

Porozmawiajmy o minimach programowych
  - Maria Baster-Grząślewicz
Stanowisko Rady Głównej w sprawie spornych minimów

Podaj swój wskaźnik!
  - Anna Machalska-Garbacz
Kontrowersje wokół "listy filadelfijskiej" i wskaźnika impact factor

Ocena jakości kształcenia
  - Piotr Wach
Wyniki prac Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Kierunku Budownictwo

Światowe tendencje w nauce
  - Michal Kleiber
W poszukiwaniu odpowiedniego dla Polski modelu funkcjonowania sfery nauki

Studia na odległość
  - Jacek Wojciechowski
O tańszej i wygodniejszej formie studiów niż zaoczne

Skazani na moralną wielkość
  - Henryk Sugier
O obowiązku rzetelnego
sprawdzania wiedzy studentów

Studia za granicą

Meksykańska gościnność
- Ryszard Tadeusiewicz
Roboczy pobyt rektora AGH
w Meksyku

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Nauka i gospodarka

Obopólna korzyść
- Edward Chlebus
O przyczynach nieskutecznej
współpracy nauki i przemysłu

Mapa nauki polskiej

W jaskini nietoperzy
- Artur Wolski
Badania latających ssaków w jaskiniach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (43)
  Pomnik Jana Jonstona w Lesznie

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Bzik na punkcie nauki
- Piotr Hübner
Spór o wolność nauki przed i po wojnie

Rody uczone (33)

Wielkie Xięstwo
  - Magdalena Bajer
Rodziny Niewodniczańskich i Prawocheńskich

OKOLICE NAUKI

Przekraczać reguły
  - rozmowa z M. Karpińskim,
wykładowca Studium
Scenariuszowego PWSTF i Tv

5 x E
  - Piotr Kieraciński
Czy Polsce potrzebna jest energia atomowa?

Poczta elektroniczna

Teleprzyszłość
  - Paweł Misiak
Refleksje na marginesie konferencji i wystawy POLMAN w Poznaniu

Recenzje
  Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w
Wiek XX
Konserwatyzm
Mechaniczne piękno
Kultura dominująca jako kultura obca
Książki nadesłane

FELIETONY

Szkiełko w oku
  - Piotr Müldner-Nieckowski
Wroński contra plures

Wyznania szalonego humanisty
- Leszek Szaruga
Papka informacyjna
 

Nie ma miejsca na przeciętność


   Nie jestem pewien czy sami uczeni są w stanie wygenerować sensowną politykę naukową dla całego państwa. Moim zdaniem, nie. Tu potrzebny jest dwugłos nauki i polityków, ekspertów rządowych. Żadna z tych stron sama nie stworzy sensownej polityki naukowej. Tu nie chodzi o to, że uczeni mają złą wolę. Oni po prostu nie widzą nauki z perspektywy strategicznych interesów państwowych.

Rozmowa z prof. Janem Kochem, członkiem KBN

 

Odpłatność za studia

   Jeżeli chcemy, żeby kredyt indywidualny udzielany studentom, niezależnie od finansowania z budżetu państwa, stanowił dźwignię rozwojową publicznego szkolnictwa wyższego, rozwiązanie to musi być jednocześnie instrumentem propopytowym i propodażowym. Oznacza to, że te dodatkowe środki muszą wpływać w części do kieszeni studenta a w części do budżetów szkół wyższych. Właściwym mechanizmem spełnienia tego ostatniego postulatu są opłaty za studia, które w przypadku upowszechnienia dostępności kredytu indywidualnego byłyby ponoszone w znaczącej części nie przez studentów, lecz przez absolwentów.

Prof. Jerzy Woźnicki o odpłatności za studia w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym

 

Ponaduczelniane ciała kolegialne

   W krajach Unii Europejskiej, a także w krajach Europy Środkowej, system centralnych organów ponaduczelnianych jest wielce zróżnicowany. W większości tych krajów można znaleźć głównie dwa centralne organy ponaduczelniane umocowane ustawowo. Są to: Rada Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Akredytacyjna. Analiza aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego szeregu krajów daje obraz ciekawy i ze wszech miar pouczający.

O radach szkolnictwa wyższego i konferencjach rektorów w niektórych krajach Europy pisze prof. Czesław Królikowski

 

Porozmawiajmy o minimach programowych

   O sprawach merytorycznych warto dyskutować, trudno natomiast polemizować z emocjami. "Minimum" jest bardzo wdzięcznym tematem dla polemistów, łatwo je ośmieszać interpretując dowolnie jego nazwę lub wyjęte z kontekstu sformułowania. Żargonową, często krytykowaną nazwę "minimum" można, oczywiście, zmienić, ale chyba nie o to chodzi. Tych, którzy nie lubią minimów, bo nie chcą ich polubić, z pewnością nie przekonają żadne argumenty.

Dr Maria Baster-Grząślewicz o pracach Rady Głównej nad minimami programowymi

 

Podaj swój wskaźnik!

   Ponieważ IF jest stosunkiem artykułów cytowanych do ogólnej liczby artykułów w danym czasopiśmie, istotna jest całkowita liczba tak pierwszych, jak drugich. Tymczasem do liczby artykułów cytowanych wlicza się cytacje wszystkich publikacji zamieszczonych w danym tytule czasopisma (w tym listów do wydawcy, komentarzy, not wydawniczych), natomiast do ogólnej liczby artykułów - tylko artykuły podstawowe i prace przeglądowe.

"Lista filadelfijska" oraz impact factor w artukule mgr Anny Machalskiej-Garbacz

 

Światowe tendencje w nauce

   Prowadzone badania są coraz mniej zrozumiałe dla finansujących je społeczeństw. Teza ta nie wymaga chyba szerszego rozwinięcia, zgodzi się z nią każdy, kto próbował bez powodzenia zrozumieć istotę wielu ważnych osiągnięć współczesnej nauki. Zauważmy, że proces odrywania się nauki od percepcyjnych możliwości olbrzymiej większości społeczeństwa (także tej z wyższym wykształceniem) zachodzi, niejako paradoksalnie, przy stale zmniejszającym się okresie dzielącym nowe teorie od praktycznego wykorzystania.

Prof. Michał Kleiber poszukuje odpowiedniego dla Polski modelu funkcjonowania sfery nauki

 

Uwagi.