Aktualności
Kadry
25 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-06-25

Nowe władze organizacji reprezentującej polskie biblioteki akademickie

Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, została ponownie wybrana na przewodniczącą Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (do 2007 r. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych) jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Została powołana w Kielcach w marcu 1997 roku z inicjatywy dyrektorów bibliotek uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Obecnie skupia 90 jednostek z większości ośrodków akademickich w kraju.

Podczas ostatniego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego w Częstochowie ustalono skład Rady Wykonawczej KDBASP na kadencję 2024–2028. Przewodniczącą została ponownie Danuta Szewczyk-Kłos, od 2010 roku dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. W skład Rady weszli ponadto:

  • Witold Kozakiewicz – dyr. Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zastępca przewodniczącej),
  • Urszula Cieraszewska – dyr. Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (sekretarz RW),
  • dr hab. Remigiusz Sapa – dyr. Biblioteki Jagiellońskiej,
  • dr hab. Renata Frączek – dyr. Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • dr Małgorzata Dąbrowicz – dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,
  • dr Krzysztof Nierzwicki – dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Joanna Potęga – dyr. Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Celem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest m.in. wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, w szczególności poprzez: prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek, podejmowanie działań je integrujących, wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia ich funkcjonowania, reprezentowanie interesów pracowników oraz dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)