Aktualności
Konferencje
14 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-14

O funduszach norweskich na konferencji NCN

Projekty dotyczące przyswajania polskiego i norweskiego przez dzieci jedno- i wielojęzyczne, mechanizmu regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny oraz hipotezy superkontynentu, którego fragmentem miałyby być u zarania naszej planety Antarktyda, Grenlandia i Labrador, zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji promującej program Badania podstawowe. Wydarzenie odbędzie się 17 czerwca.

Program Badania podstawowe finansowany jest z funduszy norweskich i funduszy EOG. Zarządza nim Narodowe Centrum Nauki, a partnerem po stronie darczyńców jest Norweska Rada Badań (ResearchCouncil of Norway). W jego ramach organizowane są konkursy: GRIEG, IdeaLab i POLS.

Celem konkursu GRIEG jest wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy naukowej, wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru nauki w społeczeństwie. Obejmuje wszystkie dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

IdeaLab to konkurs na projekty realizowane przez zespoły naukowców, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Tematyka projektów dotyczy wyzwań wynikających z takich procesów, jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji i brak stabilności geopolitycznej.

POLS to program realizowany w formule małych grantów (Small Grant Scheme SGS), dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce.

Poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki wciąż jeszcze jest niesatysfakcjonujący, co przekłada się na stosunkowo niewielki, w porównaniu z krajami dojrzałej Unii, wskaźnik sukcesów w aplikowaniu o granty europejskie. Dzięki temu programowi mamy szansę tę sytuację zmienić – mówi dr Marzenba Oliwkiewicz-Miklasińska.

Dwa pierwsze konkursy GRIEG i IdeaLab zostały ogłoszone w czerwcu 2019. Z konkursu GRIEG finansowanych jest 28 grantów, w IdeaLab dofinansowanie przyznano trzem projektom, a w POLS do finansowania wybrano 39 projektów. Cały program zakończy się w 2024 r. Dodatkowe informacje o konkursach i ich laureatach: https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls

W programie konferencji, którą zaplanowano na 17 czerwca, przewidziano prezentację programu Badania podstawowe – podsumowanie jego dotychczasowej realizacji oraz plany na przyszłość. Przedstawione zostaną trzy projekty:

  • „Wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi” (prof. dr hab. inż. Monika Kusiak z Instytutu Geofizyki PAN
  • „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (dr hab. Ewa Maria Haman z Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Badanie mechanizmu regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny (dr Ákos Nemecz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W drugiej części odbędzie się dyskusja ekspercka dotycząca otwartej nauki (open access). Udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Królestwa Norwegii, Norweskiej Rady Badań, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz laureaci konkursów GRIEG, IdeaLab i POLS. Program konferencji online i rejestracja: https://ncn.wydarzeniaonline.pl/.

MK

Jednym z projektów finansowanych z funduszy norweskich w ramach konkursu GRIEG jest „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań”. O badaniach prowadzonych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny i Uniwersytet SWPS Oddział w Poznaniu piszemy obszernie w czerwcowym numerze „Forum Akademickiego”, który jeszcze w tym tygodniu będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)