Konferencje
Nauki humanistyczne i społeczne
30 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-30

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

W dniach 18–19 kwietnia 2023 roku Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizują Pierwszą Poznańską Konferencję Centrum Naukometrycznego pt. „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”.

Tematyka konferencji koncentruje się na wykorzystaniu bibliometrii do badania otwartości nauki. Wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane są zarówno do analizy rozwoju nauki i jej instytucji, jak i w ocenie publikacji, dorobku naukowego badaczy czy też całych uczelni. Można je również wykorzystać do analizowania implementacji i rozwoju różnych nurtów w obrębie Otwartej Nauki. W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na pojawiające się nowe alternatywne metryki, które pozwalają analizować wizerunek oraz wpływ społeczny naukowców, a także zatrudniających ich instytucji.

Nasza konferencja ma dwa cele: podnieść jakość analiz naukometrycznych realizowanych w polskich uczelniach oraz wzmocnić integrację bibliotekarzy akademickich i osób zajmujących się bibliometrią. Takie wydarzenie jest potrzebne, gdyż nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć źle zaprojektowane i zrealizowane analizy bibliometryczne. Jeszcze łatwiej odnaleźć wypowiedzi oparte o wskaźniki bibliometryczne, które po prostu nie mają sensu. Jedną z przyczyn jest to, że wartości wskaźników nie mają znaczenia same w sobie. Trzeba je poprawnie zinterpretować, zachowując przy tym rzetelność wyciąganych wniosków. A to już wymaga odpowiednich kompetencji. Jest to możliwe wtedy, gdy analizy opieramy na wysokiej jakości danych oraz odpowiednio dobranych wskaźnikach, które są zinterpretowane przy uwzględnieniu kontekstu analizy, np. jeśli analizujemy naukowców, istotny jest ich wiek, stanowisko, reprezentowana dyscyplina, kraj pracy. Podczas konferencji będziemy się skupiać  na najważniejszych elementach procesu projektowania i realizowania analiz bibliometrycznych oraz promować dobre praktyki i rozwiązania w tym zakresie – zapowiada dr hab. Emanuel Kulczycki, przewodniczący komitetu naukowego konferencji.

W pierwszym dniu zaplanowano panel dyskusyjny „Biblioteki akademickie jako centra kompetencji”, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z zaangażowaniem bibliotek w Otwartą Naukę oraz w działalność bibliometryczną. Oprócz tego przewidziano cztery sesje. Wydarzenie poprzedzone zostanie warsztatami bibliometrycznymi.

Konferencja adresowana jest do naukowców, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników działów nauki i projektów. Odbędzie się w formule stacjonarnej w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Ruszyła już rejestracja na to wydarzenie. Więcej informacji, w tym wstępny program, na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)