Konferencje
Nauki humanistyczne i społeczne
11 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-11

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Od 24 do 27 marca w Lublinie odbędzie się XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, a także doświadczeń między osobami reprezentującymi różne dziedziny nauki. W trakcie sesji wystąpień ustnych i posterowych uczestnicy z całej Polski mają możliwość wszechstronnej prezentacji i wielotematycznej wymiany swoich poglądów oraz doświadczeń. Ponadto wydarzenie przyczynia się do integracji pracowników, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, podjęcia nowych wyzwań badawczych, a także podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
  • nauki przyrodnicze;
  • nauki ścisłe;
  • nauki techniczne;
  • nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne;
  • nauki humanistyczne;
  • nauki społeczne;
  • sztuka.

Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL odbędzie się w dniach 24–27 marca. W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uczestnictwo będzie możliwe zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy:

  • wypełnić formularz rejestracji uczestnictwa (w przypadku uczestników czynnych i biernych)
  • wypełnić formularz rejestracji tematu wystąpienia i posteru (w przypadku uczestników czynnych).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, organizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, dostępne są na stronie: https://www.konferencja-tygiel.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)