Konferencje
Nauki o życiu
16 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-16

IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ IV)

Projekt ten został stworzony, by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Organizatorzy pragną stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki.

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Prelegentami mogą być studenci z całego kraju, młodzi naukowcy zajmujący się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

Wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Lokalizacja: Politechnika Gdańska, Centrum Nanotechnologii A

Opłata konferencyjna: 95 PLN (+25 PLN za drugie wystąpienie)

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Konfuzor, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Kontakt: konferencja.iakos@gmail.com

Zofia Pilecka