5-7 kwietnia 2019 Gdańsk

IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ IV)

Opublikowano: 2019-01-16

forum akademickie

Projekt ten został stworzony, by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Organizatorzy pragną stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki.

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Prelegentami mogą być studenci z całego kraju, młodzi naukowcy zajmujący się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.

Wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Lokalizacja: Politechnika Gdańska, Centrum Nanotechnologii A

Opłata konferencyjna: 95 PLN (+25 PLN za drugie wystąpienie)

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Konfuzor, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Kontakt: konferencja.iakos@gmail.com

Zofia Pilecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie