Jakich inżynierów będziemy potrzebować za 5, 10, 15 lat?

Opublikowano: 2020-01-29

forum akademickie

Forum Inżynierów Przyszłości – konferencja skierowana do młodych inżynierów poruszająca temat przyszłości zawodów technicznych oraz szeroko rozumianych kompetencji człowieka przyszłości odbędzie się w dniach 12–15 marca we Wrocławiu.

Organizatorem Forum Inżynierów Przyszłości jest Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wydarzenie ma być nie tylko miejscem poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale również okazją do wspólnych rozmów na tematy ważne dla młodych ludzi. Organizatorom zależy na zachęceniu ich i przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby gospodarki z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się, co jeszcze nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej. „Chcemy już dziś porozmawiać o zmianach, które będzie można wprowadzić żeby za kilka lat absolwenci szkół wyższych pasowali do potrzeb zmieniającego się rynku pracy” – czytamy w zapowiedzi konferencji.

Podczas Forum planowane są wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w takich obszarach, jak: przemysł 4.0, przedsiębiorczość, działalność studencka i społeczna, rozwój osobisty.

Konferencja adresowana jest do:

  • młodych inżynierów, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze zawodowej;
  • studentów uczelni technicznych, którzy wejdą na rynek pracy;
  • przedstawicieli uczelni kształcących przyszłe kadry;
  • przedsiębiorców którzy zatrudniają i wiedzą jakich osób będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat.

W trakcie Forum odbędą się panele dyskusyjne: „Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych”,  „Kształcenie inżynierów metodą STEM”,  „Współpraca projektów studenckich z biznesem”,  „Kluczowe umiejętności miękkie u inżyniera”. Uczestnicy wezmą też udział w szkoleniach, m.in. „Discover the Blueprint – nowe podejście do wysokiej wydajności inżyniera przyszłości”, „Building Information Modeling przyszłością cyfrowej branży budowlanej”, „Jak sprzedawać nie będąc sprzedawcą?”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 12–15 marca w Domu Technika NOT we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74. Więcej informacji: https://fip.not.pl/.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie