Konferencje
Nauki ścisłe i techniczne
29 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-29

Jakich inżynierów będziemy potrzebować za 5, 10, 15 lat?

Forum Inżynierów Przyszłości – konferencja skierowana do młodych inżynierów poruszająca temat przyszłości zawodów technicznych oraz szeroko rozumianych kompetencji człowieka przyszłości odbędzie się w dniach 12–15 marca we Wrocławiu.

Organizatorem Forum Inżynierów Przyszłości jest Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wydarzenie ma być nie tylko miejscem poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale również okazją do wspólnych rozmów na tematy ważne dla młodych ludzi. Organizatorom zależy na zachęceniu ich i przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby gospodarki z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się, co jeszcze nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej. „Chcemy już dziś porozmawiać o zmianach, które będzie można wprowadzić żeby za kilka lat absolwenci szkół wyższych pasowali do potrzeb zmieniającego się rynku pracy” – czytamy w zapowiedzi konferencji.

Podczas Forum planowane są wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w takich obszarach, jak: przemysł 4.0, przedsiębiorczość, działalność studencka i społeczna, rozwój osobisty.

Konferencja adresowana jest do:

  • młodych inżynierów, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze zawodowej;
  • studentów uczelni technicznych, którzy wejdą na rynek pracy;
  • przedstawicieli uczelni kształcących przyszłe kadry;
  • przedsiębiorców którzy zatrudniają i wiedzą jakich osób będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat.

W trakcie Forum odbędą się panele dyskusyjne: „Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych”,  „Kształcenie inżynierów metodą STEM”,  „Współpraca projektów studenckich z biznesem”,  „Kluczowe umiejętności miękkie u inżyniera”. Uczestnicy wezmą też udział w szkoleniach, m.in. „Discover the Blueprint – nowe podejście do wysokiej wydajności inżyniera przyszłości”, „Building Information Modeling przyszłością cyfrowej branży budowlanej”, „Jak sprzedawać nie będąc sprzedawcą?”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 12–15 marca w Domu Technika NOT we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74. Więcej informacji: https://fip.not.pl/.

MK