Konferencje
Nauki ścisłe i techniczne
30 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-30

O wyzwaniach współczesnego publikowania

Standardom publikowania naukowego będzie poświęcona międzynarodowa konferencja, którą zaplanowano na 25–26 maja 2023 roku w Lublinie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Konferencja pt. „Wyzwania współczesnego publikowania” skierowana jest do pracowników instytucji naukowych i badawczych, doktorantów, bibliotekarzy, autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawców. Jej celem jest wspólne rozwiązywanie problemów publikowania naukowego oraz odkrywanie nowych ścieżek rozwoju wydawnictw i środowisk naukowych. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły publikowania tradycyjnego i elektronicznego (platformy wydawnicze), szans i wyzwań pojawiających się przed modelem otwartego dostępu (licencje Creative Commons), dostosowania polityki wydawniczej do zachodzących przemian (wymogi ministerialne) oraz współpracy wydawców z czasopismami naukowymi (aplikowanie do baz indeksacyjnych). Pojawią się również referaty poszerzające wiedzę na temat zasad etycznych i dobrych praktyk w publikowaniu naukowym, zostanie omówiona  metodyka niezbędna do właściwego tworzenia i wydawania prac naukowych.

Program został podzielony na cztery sesje:

  • Sesja I. Platformy wydawnicze – wady i zalety użytkowania: doświadczenia z użytkowania różnych platform wydawniczych do obsługi czasopism naukowych, monografii i podręczników; własne i gotowe rozwiązania systemowe; tradycyjne modele publikowania vs. publikowanie na platformach elektronicznych.
  • Sesja II. Modele publikowania w otwartym dostępie: czasopisma hybrydowe; publikowanie hybrydowe; publikacje elektroniczne na otwartych licencjach; programy publikowania w otwartym dostępie; wydawnictwo naukowe wobec polityki otwartości; szanse i wyzwania publikowania w otwartym dostępie.
  • Sesja III. Dobre praktyki w publikowaniu: publikacja elektroniczna; kierunki rozwoju wydawnictw naukowych; wydawnictwo w strukturze uczelni, działalność wydawnicza bibliotek; zasady etyki w publikacjach naukowych; prawo autorskie w działalności wydawniczej; metodyka pisania i publikacji prac naukowych.
  • Sesja IV. Współpraca redakcji czasopisma i wydawnictwa: doświadczenia współpracy redaktorów, recenzentów i autorów; promocja i budowanie wizerunku czasopisma naukowego; modele współpracy redakcji czasopism z wydawnictwem; czasopismo w strukturze wydawnictwa; skuteczne aplikowanie do baz indeksujących; podnoszenie punktacji czasopisma na liście ministerialnej.

Dwudniowe wydarzenie, którego gospodarzem będzie Politechnika Lubelska, zaplanowano na 25–26 maja 2023 roku. Organizuje je Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, dostępne są na stronie internetowej: http://konferencja-wwp.pollub.pl/. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)